خیرخواه باشیم

نصیحت پذیری یک مهارت کارآمد است چنان که نصیحت گری هم مهارتی کاربردی است. همه ما هم دو سوی ماجرا را تجربه کرده ایم. از پدر شنیده ایم و به فرزند هم هدیه داده ایم این میراث گران بها را. در این میان کسانی سرفراز شدند که مهارت شنیدن را به رفتاری عملی ارتقا دادند. دیروز که داشتم این پست را برای چندمین بار بازخوانی می کردم دیدم این تجربه می تواند درسی برای همه مان باشد. ماهایی که در گذر زمان فراز و فرود بسیار داریم. فکر کنم برای شما هم جالب باشد این خوانش؛ “فرزندم! مُرَتب و منظم، همیشه خیرخواه دیگران، مثبت اندیش باش و خودت را باور داشته باش؛” این نصیحت همیشگی پدر بود. حتی وقتی می خواستم برای استخدام به شرکتی معتبر بروم. غر و لندی کردم در دلم که پدر امروز هم دست بردار نیست! باسرعت رفتم، به در شرکت رسیدم ، با تعجب دیدم هیچ نگهبان و تشریفاتی نیست، فقط چند تابلوی راهنما بود. به محض ورود، دیدم آشغال زیادی در اطراف سطل زباله ریخته، یاد حرف بابام افتادم؛ آشغالا رو ریختم تو سطل زباله. اومدم تو راهرو، دیدم دستگیره در کمی ازجاش در اومده ، یاد پند پدرم افتادم که می گفت : خیرخواه باش ؛ دستگیره رو سرجاش محکم کردم تا نیفته. از کنار باغچه رد می شدم، دیدم آبِ سر ریز شده، یاد تذکر بابا افتادم که اسراف حرامه؛ لذا شیر آب رو هم بستم. پله ها را بالا می رفتم، دیدم علی رغم روشنی هوا چراغ ها روشنه ، نصیحت بابا هنوز توی گوشم زمزمه می شد ، لذا اونارو خاموش کردم. به بخش مرکزی رسیدم و دیدم افراد زیادی زودتر از من برای همان کار آمدن و منتظرند که نوبتشون برسه. برخی شان از مدرک دانشگاه های غربی‌شون تعریف می کردن. عجیب بود؛ هرکسی که می رفت تو اتاق مصاحبه، در کمتر از یک دقیقه می‌آمد بیرون. با خودم گفتم: اینا بااین دَک و پوزشون رد شدن ، مگر ممکنه من قبول بشم؟ بهتره خودم محترمانه انصراف بدم تا عذرم رو نخواستن. باز یاد پند پدر افتادم که مثبت اندیش باش. توی این فکرا بودم که اسمم رو صدا زدن. وارد اتاق مصاحبه شدم، دیدم ۳نفر نشستن و به من نگاه می کنند. یکیشون گفت: کِی می خواهی کارت رو شروع کنی؟ لحظه‌ای فکر کردم داره مسخره‌ام می کنه، یاد نصیحت آخر پدرم افتادم که خودت رو باور کن و اعتماد به نفس داشته باش، پس با اطمینان کامل جواب دادم: ان شاءا… بعد از همین مصاحبه آماده‌ام. یکی از اونا گفت: شما پذیرفته شدی. با تعجب گفتم : هنوز که سوالی نپرسیدین. گفت: با پرسش که نمی شه مهارت داوطلب رو فهمید، گزینش ما عملی بود .با دوربین مداربسته دیدیم، تنها شما بودی که تلاش کردی از درب ورود تا اینجا، نقص ها رو اصلاح کنی. درآن لحظه همه چی از ذهنم پاک شد، کار، مصاحبه، شغل. هیچ چیز جز صورت پدرم را ندیدم. باری، مهارت به رفتار درآوردن نصیحت می تواند باعث خیر مستمر در زندگی مان باشد و راه را به سوی موفقیت هموار کند. توجه داشته باشیم به گفته های بزرگ تر ها که کوه طلای تجربه پشت آن است و دریای معارف و آموزه های دینی را در دل دارند. توجه داشته باشیم که خیرخواهی، راه را به سوی خیر می گشاید و بدخواهی، خودمان را هدف بدی ها قرار می دهد. واقعیت همان است که مولوی قرن ها پیش گفت؛ این جهان کوه است و فعل ما ندا/ سوی ما آید نداها را صدا… خوب بخوانیم و خوب بخواهیم تا شاهد رویش خوبی ها در رهگذار زندگی باشیم.


ب / شماره 4072 / سه شنبه 19 آذر 1398 / صفحه3

http://birjandemrooz.com/?p=12673


/ 0 نظر / 119 بازدید