ماموریت ابدی شهدا بیدارگری است

خدا ما را دوست دارد آی آدم ها ! مطمئنم، خدا ما را دوست دارد که هنوز از کوچه های ما شهید می آید و دروازه های آسمان را به روی زمین می گشاید، ما را به لطف خود گرفته است. 

 خدا که چنین می نوازد مان والا در این کوچه های پر غبار که ردِ نازیبایی نمود پیدا می کند، در این کوچه هایی که گاه هوا آلوده می شود. در این کوچه ها که صداهای غریبه، آشنا می شود، در این کوچه ها... چه جای شهید؟ آی آدم ها! من مطمئنم خدا هنوز ما را دوست دارد که هی برای مان کارت دعوت می فرستد با قاصد های بهشتی. با شهیدانی که بهشتی ها را هم مسحور نگاه خویش دارند. با خونین قبا هایی که آب را در عطش می نشانند. 

 به آسمان نگاه کنید که به اشتیاق آغوش شده است وزمین که از هر گوشه اش چشمه شهید می جوشد و 30 چشمه 30 چشمه نور سهم مشهد است امروزو از هر چشمه یک شهید می تراود به وسعت همه عالم و آبِ حیات جاری می شود ولب های تشنه را می شوید و حیات می بخشد. این زندگی مانا، ثمره جریان شهادت است در میان آدمیان. 

آی آدم ها! مشهد الشهداست مشهد امروزما، به شهود برخیزیم این خبرمبارک را که خدا هنوز مارا دوست دارد و از پی ما قاصد می فرستد در قامت شهید. شهید فرستاده است از پی ما و ما را شهود گرفته است بر این عشق. مارا خدا گواه گرفته است بر عشق به انسان، بر "فتبارک الله احسن الخالقین" بر فتح باب شهادت در همیشه زمان، در تمامی زمین، در اقتدا به سیدالشهدا حسین (ع) در ترجمان کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. 

آی آدم ها!شهید می آید، چشمه رود می شود جاری می شود وقدم قدم می آید تا بشوید غبار را از هرچه دل درغبار نشسته است از هرچه دیده در غبار بسته است، از هرچه دست زیر سنگ غبار شکسته است، از هرچه ما را به فراموشی عشق می رساند. خدا شهدا را ماموریت ابدی داده است تا نگذارند انسان"غفلت مرگ" شود. نگذارند، بی خبر از خویش، شکار دشمن خویش شود. نگذارند... 

آی آدم ها! خدا ما را دوست دارد که نمی گذارد فراموش شویم، که نمی گذارد گم شویم بلکه قاصد از پی قاصد می فرستد و با شهید-از کوچه شیطان- به سفره رحمان می کشد مارا .شهید می آید از کوچه های شهر، شهر را بگو به افتخار برخیزد در قدم فرزندان فاطمه که فاطمیه را دگر باره معنا می کنند. فاطمیه ای که جغرافیای حیات طیبه است و با شهادت، نو به نو معنا می شود تا گرفتار کهنگی نشویم. بگو فاطمیه را با قرائت شهدا بخواند شهر و هرکه می خواهد از کوچه های شهر، به بهشت خدا راه باز کند.....

  

حیات / تاریخ انتشار: شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶  | شناسه مطلب: 137465

 

http://hayat.ir/fa/137465


/ 0 نظر / 111 بازدید