فاطمه (س) و راه مسلمانی

حدیث، یک کوه نور است برای همیشه. نباید آن را در یک برهه از زمان محدود کرد بلکه باید بهره روز آمد را از آن گرفت و به صراط مستقیم رسید. من باور دارم همان طور که قرآن، آیه به آیه اش برای همیشه است، حدیث ملهم از وحی نیز حکمی چنین دارد و ما در اعصار مختلف باید بهره خود را از آن ببریم. معنای دقیق تر ایمان هم می تواند همین باشد که احادیث و درس ها و آموزه ها را در یک زمان حبس نکنیم بلکه با تاسی به آن، خود را به آزادی برسانیم. من وقتی به این حدیث از لبان مطهر و وحی نشان حضرت رسول ا...(ص) رسیدم که می فرمایند: «فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی یَسُرُّنِی ما یَسُرُّها» به این معنا که؛ فاطمه پاره تن من است، هر چه او را خوشحال کند مرا خوشحال می‌کند؛ برای خود یک وظیفه تعیین کردم. وظیفه ای به نام تامل در آن چه می تواند خشنودی بی بی و در نتیجه شادمانی رسول خدا(ص) و در نهایت رضایت حضرت حق را به دنبال داشته باشد. در این ساحت هم به این باور مومن تر شدم که انجام واجبات و پرهیز از محرمات، گام محکم اول است. ما باید ببینیم چه چیز واجب است و چه چیز حرام. اولی را باید با همت مضاعف انجام دهیم و از دومی با غیرت تمام، دست و دل و دیده بشوییم. بر این اساس است که معتقدم ما باید خیرخواه همگان باشیم و خیرگو و حتی خیرجو نیز هم. چنین که باشیم، دستان مان را قوت گره گشایی از کار مردم، افزون خواهد شد. اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر، از دیگر فرایض انسان ساز و جامعه پردازی است که باید در شمار ماموریت های اولویت دار خویش قرار دهیم و از این طریق با نقد مصلحانه، کارگزاران نظام را به اصلاح امور تشویق کنیم و از افتادن به ورطه های ناصواب، باز داریم که این عین مسلمانی در اعلا درجه است. پیامبر اعظم(ص) در روایتی دیگر روی دوم این سکه را هم نمایان فرموده اند که فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی یُؤلِمُها ما یُؤْلِمُنِی ....یعنی فاطمه پاره وجود من است، هر چه او را بیازارد مرا آزرده است. برای این هم باز توجه باید کرد چه چیزی در حوزه های فردی و اجتماعی حضرت زهرا(س) را می آزارد و در نتیجه حضرت رسول(ص) و در نهایت خدا را به خشم می آورد. آیا جز ارتکاب حرام ها در ساحت های گوناگون است؟ من مومنم بر این که امروز، غفلت از حقیقت ها و گم شدن در کویر پر سراب شبهات، از جمله گناهانی است که باعث رنجش حضرت زهرا(س) می شود. به جامعه نگاه کنیم و به رفتارها دقت کنیم. در این بلبشو بازاری مگر می توان به خشم نیامد؟ سخن کوتاه کنیم که برای کسب خشنودی و دوری از دل آزردگی حضرت بی بی باید به سمت تعالی اخلاقی حرکت کرد. باید از رذائل در همه حوزه ها فرسنگ، فرسنگ دور شد. این رسم مسلمانی است.... خراسان جنوبی / شماره : 2641 / چهارشنبه ۱۱ بهمن-۱۳۹۶ / صفحه اول و 5/ فرهنگ http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19747&pid=5&type=0

/ 0 نظر / 108 بازدید