میراث نسل انقلاب


 

بزرگ ترین میراثی که یک پدر می تواند برای فرزندانش به جا بگذارد، چیست؟ ادب، علم، ثروت، هنر، توان و قدرت و... و شاید هم همه این ها. به هر حال هر پدری برای فرزند خود یادگارهایی می گذارد و میراثی که پس از او فرزندش بی پشتوانه نباشد و نماند در گذر روزگاری که به بی رحمی مشهور است.این ماجرا درباره یک نسل هم صادق است و نسل گذشته باید برای نسل امروز و نسل امروز برای نسل فردا، میراثی از خویش به جا بگذارند، چنان که نسل دیروز با انقلاب خود یک کشور رها شده از بند استبداد را به میراث گذاشتند، کشوری که از نظر استقلال سیاسی از منحصر به فردترین وضعیت برخوردار است. در استقلال فرهنگی نیز هم و بالاتر این که خود به صدور فرهنگ به دنیا مشغول است. از حیث اقتصادی هم تا حدودی بستر برای نقش آفرینی شایسته فراهم است و از حیث علمی نیز گام هایی بزرگ برداشته شده که به حق قابل تقدیر است و از نظر کارهای زیربنایی باز می توان به احترام تلاش گران این وادی تمام قد ایستاد. سطح سواد در حد قابل احترامی است و سطح سلامت نیز هم و در کنار این، بحث امنیت است که باز نسبت به بسیاری از کشورها در سطح مطلوبی قرار دارد هر چند احساس امنیت به پایه خود امنیت ارتقا پیدا نکرده است، اما باز در این حوزه حرف های زیادی برای گفتن داریم و راه زیادی طی کرده ایم؛ هر چند راه پیش رو هم کوتاه نیست اما امنیت تولید شده در جمهوری اسلامی به اندازه ای هست که به خود ببالند نسل انقلاب که کشوری با امنیت در حد بالا تحویل نسل پس از خود می دهند. میراثی که مثل هوا، ریه ها را پر می کند، هر چند بسیاری قدر آن را ندانند و اندازه آن را هم نفهمند.آری نسل انقلاب میراثی گران سنگ برای ما گذاشته است، کشوری که برای توسعه ظرفیت های بالا و گاه حتی منحصر به فرد دارد. کشوری که کارهای انجام شده به قاعده ای هست که قاعده کار شود برای رسیدن به قله هرم پیشرفت. زمینه آن قدر مهیاست که اگر دست به دست هم دهیم به تدبیر و تلاش می توانیم از هم افزایی توان خود، توشه ای برای فرداها هم بسازیم اما اگر همراهی و هم افزایی نباشد، توان ها تقسیم به تعداد افراد می شود و سرانجام این تقسیم باقی مانده ای به نام یک دست خواهد داشت که صدا ندارد! اگر کسی هم بتواند برای خود کاخ بسازد، باز یک کاخ در میان کوخ ها جلوه ای نخواهد داشت، چه شهر آباد از جمع خانه های آباد شکل می گیرد و کشور آباد از شهر و روستاهای آباد. پس باید دست به دست هم دهیم و توان هایمان را کنار هم بگذاریم، تا دریای توان ها شکل بگیرد، درست مثل دریا که از قطره، قطره باران شکل می گیرد و زندگی می بخشد. چنان که نسل انقلاب، از آحاد مردم، به یک امت تبدیل شدند و طاغوت را برانداختند تا طرحی نو، در اندازند، طرحی بسیار پرشکوه که به عنوان میراث به نسل نو می سپارند و امروز این نسل هستند که باید ضمن حفظ آن میراث آن را ارتقا بخشند، چنان که انسان های عاقل با میراث پدر چنین می کنند، اما هستند سفیه هایی ناقص عقل که میراث انباشته پدری را به دود و دم می فروشند، اما عاقلان با حسن بهره برداری بر میراث به ثروت تبدیل شده، می افزایند. نسل امروز هم با این نگاه باید با میراث نسل انقلاب برخورد کند و ضمن حفظ دستاوردهای پرشکوه انقلاب و جمهوری اسلامی، برای بهروزی ایران بکوشد.

صفحه 04 سیاسی 2 ، شماره سریال 17200 ، تاریخ انتشار 871121

 

/ 0 نظر / 94 بازدید