22 بهمن را مصادره نکنيد، لطفا

مصادره نکنيد آقايان، مصادره نکنيد حضرات، 22 بهمن نه در تيول راست است نه در اختيار چپ، آزادترين روز اين کشور متعلق به مردم است.
به مردم ايران که ولي نعمت حاکمانند از هر طيف و گروهي که باشند اصلا" انقلاب از اين رو شکل گرفت که گروهي نه تنها «سالاري مردم» را قبول نداشتند، که خود را «سالار مردم» مي‌دانستند. پس اگر امروز هم کسي در خيال خود از روي دست پيشنيان بنويسد با آنها در پيشگاه مردم و خداي مردم فرق ندارد. انقلاب، در مقدس‌ترين حالت خود معطر به خون شهيدان شکل گرفت تا بساط شاهبازي و شاهزاده بازي و خان و خان‌بازي به هم ريزد. حالا هم به کسي اجازه داده نمي‌شود در شکل‌هاي گوناگون به باز توليد ميراث آن شجره خبيثه بپردازد. اين را صريحا" عرض مي‌کنم تا به انتقاد تعدادي از خوانندگان محترم که پس از درج يادداشت «نقد، ثمره انقلاب است» در تاريخ 12 بهمن 83 پاسخ بگويم. آنها مي‌گفتند «بعضي» از آنچه در رژيم شاه بود امروز هم هست. هماندم عرض کردم که ما با زشتي و پلشتي و بي‌عدالتي مخالفيم و اين قبيل مسايل از بديهيات است که تعريفش در زمانهاي گوناگون تغيير نمي‌کند. اصلا اگر به شعار محوري انقلاب که همانا «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» توجه کنيم در مي‌يابيم که بعضي از آنچه امروز مي‌بينيم هم علف‌هاي هرزي است که در باغ روئيده است و به هيچ‌وجه نمي‌تواند هم خانواده انديشه انقلاب اسلامي و ثمره آن باشد. ما گفتيم «استقلال» مي‌خواهيم و مي‌خواهيم «خود» بر «سرنوشت» خود «امير» باشيم و بي‌هراس از حراميان، زندگي خود را بسازيم و کشور خود را به سمت فرداي بهتر سوق دهيم.
گفتيم مي‌خواهيم ايراني باشيم مستقل و «آزاد» بي‌آنکه کساني بخواهند اين حق خدادادي ما را به ما «هبه» کنند، چه رسد به اينکه بگيرند، «آزادي» خواستيم و بهايش را پرداختيم تا ايمانمان را به تاراج نبرند و هويتمان را به «ثمن بخس» نفروشند. گفتيم جمهوري مي‌خواهيم که اسلامي باشد.
فرم و محتواي حکومت حق خواسته‌مان را بيان کرديم تا خودکامگان بدانند، حکومت موروثي براي هميشه تمام شد و چرخش نخبگان در قالب جمهوري مردم سالار و براساس آموزه‌هاي دين دراين کشور نهادينه خواهد شد. حالا هم برغم همه ناملايمات، لااقل اکثريت آحاد جامعه هم همين را مي‌خواهند. شکوه و شکايتي اگر هست که هست از انقلاب و اهداف آن نيست، از اين است که چرا با آن اهداف اينقدر فاصله داريم و چرا مسير بعضي «بردارها» عملا" به سوي آن اهداف نيست والا کيست که «استقلال» نخواهد دل به «آزادي» نبندد و از «عدالت» رويگردان شود و خواهان سالاري بر سرنوشت خود و خواستار زيستن در جامعه‌اي علوي نباشد. به گمان من، 22 بهمن هر سال، فرصتي است تا با حضور در راهپيمايي به ياد از ياد برندگان اهداف انقلاب که بعضا" در ساخت سياسي کشور هم جا گرفته‌اند بياوريم که ما هنوز حرفمان همان شعار پيروزي انقلاب است، «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» ما هنوز هم مي‌گوييم، «جمهوري اسلامي» نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد. اما با مسئولان «کم» هاي موجود هم حرف داريم و هم با آناني که «زياد» ه‌اي بر آن افزوده‌اند، هم با آناني که «جمهوريت» نظام را بر نمي‌تابند و هم با آناني که از «اسلاميت» نظام روي مي‌گردانند. صادق و صريح عرض کنم به اسلام انديشي «جمهوريت ستيزان» و به جمهوريت باوري «اسلام گريزان» اعتقادي نداريم و آنها را صادق نمي‌شمريم و لذا براي مطالبه حق خود که همانا «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» است دوباره به ميدان مي‌آييم و بازهم در بيست و هفتمين، 22 بهمن، فرياد مي‌زنيم «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي»

/ 0 نظر / 94 بازدید