وعده غيرعملي

وعده هاي عملي نشده كه فراوان هم شكل مي گيرد، در گستره ادبيات فاخر فارسي هم ضرب المثل هاي زيادي دارد كه شايد محترمانه و صد البته گزنده ترينش همين مثل معروف باشد كه، «هزار وعده خوبان، يكي وفا نكند» و از قضا در همين مثل هم از پرگويي و فراوان گويي انتقاد شده است و هم از خلف وعده و نيز يادآوري اين كه خوبي اگر هست كم گويي و وفاي به عهد است و «خوب» هم به قاعده بايد اين «بايدها» را رعايت كند، ضرب المثل هاي ديگر هم به كم گويي اشاره دارد از قبيل «گر سخن نقره است، خاموشي طلاست» و «كم گوي و گزيده گوي چون در» و... كه همه توجه مان مي دهد كه بيشتر فكر كنيم و كمتر سخن بگوييم.
... راستي وقتي زبان فارسي به اين ظرافت، ادبيات گفتاري و رفتاري ما را نقد مي كند، حيف است ما اين نقد را به نسيه فراموشي و يا خود به فراموش زني برگزار كنيم البته اين در حوزه رفتار فردي ما افراد عادي به اين شكل است كه كم صحبت و بيشتر فكر و تلاش كنيم اما باز تعريف آن در حوزه رفتار مسئولان و مديران اين است كه كمتر وعده بدهند و با برنامه ريزي دقيق و علمي و هوشياري ديني، كارها را انجام دهند و بدانند همان گونه كه پرگويي بي پشتوانه، افراد را خراب مي كند، فراواني وعده ها، در حوزه مسئولان در قدم اول به خودشان و در مرحله بعدي به نظام و انقلاب آسيب جدي مي رساند، چه كمترند افرادي كه ميان مسئولان و نظام تميز قائل شوند و كوتاهي مسئولان را به حساب نظام ننويسند، پس توجه كنيم، وقتي كه با وعده هاي غيرعملي و يا عملي نشده، «كلوخي» مي اندازيم، پاداش ما را «سنگ» خواهند داد افكار عمومي و متاسفانه اين سنگ ها بر شيشه خانه كشور خواهد نشست و درست گفته است، نماينده مردم كهگيلويه و بهمني در مجلس شوراي اسلامي كه «دادن وعده هاي فراوان و غيرقابل اجرا به ارزش هاي انقلاب ضربه مي زند». حجت الاسلام محمد موحد، با بيان اين مطلب يادآور مي شود كه اگر اين افراد به انقلاب وفادارند، بايد از به زبان آوردن وعده هاي غير اجرايي پرهيز داشته باشند.
حرف حقي كه اگر مسئولان به آن توجه داشته باشند به جاي حرف، كار خواهند كرد و به جاي توليد شعار، توليد را سامان خواهند داد و آن وقت، كار به جايي خواهد رسيد كه عطر مشك، به تاييد تبليغ آن خواهد آمد و صداقت گفتار افراد را عملكردشان امضا خواهد كرد. چنان كه در استان ها مردم به ميزان كارهايي كه انجام شده است، گفته ها را باور مي كنند.
اين هم خاص يك منطقه و يك شهر نيست، بلكه همه جا همين است و مردم با همان ضرب المثل ها مانوس اند.
پس به احترام مردم مسئولان كمتر وعده بدهند و به احترام مسئولان مردم مطالبات خود را بر اساس ظرفيت ها و توان ها تنظيم كنند تا بتوانيم به روزهاي خوب آينده بينديشيم همه با هم يك دل و يك زبان..(ص-۶)

/ 0 نظر / 92 بازدید