یلدا بلند باد!

سلام! شب یلدایتان به اندازه آرزوهاتان بلندباد. امیدوارم در گرماگرم مهربانیهاتان زندگی سرداسرد هموطنانتان را به یاد داشته باشید.در لحظه های خنداخند یلدا به دل افسردگانی که برای نگاه منتظر و یلدایی فرزندان خود پاسخی جز سر پایین ندارند اندیشه کنید . یلدا می گذرد امید وارم آرزوهای انسانی شما پایدار باشد.

/ 0 نظر / 104 بازدید