آقای روحانی لطفاً استاندار را شخصاً انتخاب کنید!

استان به استان، صاحب کلیددار می شود اما دریغ که «خراسان رضوی» همچنان چشم به راه تهران است و از «این راه» هم هر روز خبری می آید و روز دیگر تکذیبی بر آن خبر! یکی فهرست می کند نام ها را برای استانداری و دیگری قلم قرمز می کشد سرتا پای فهرست را و باز کار برمی گردد به نقطه صفر! طلسم شده است انگار کار استان، استانی که باید طلسم بشکند برای دیگر مناطق اما... مردم بسیار از خبرنگاران می پرسند درباره وضعیت استاندار برای این استان، می پرسند می ماند فروزان مهر و یا می آید کلیدداری تازه در هوای«تدبیر و امید»؟ می پرسند کی تکلیف مشخص می شود؟ می پرسند... و همکاران ما بر اساس خبرهایی که هر روز می رسد باید پاسخ بدهند و به دیگر روز که تکذیبیه می آید باید تکذیب کنند خبر دیروز را، و این یعنی زخم افتادن بر چهره زیبای اعتماد! و صد البته این زخم تنها بر گونه اعتماد مردم و رسانه نمی نشیند بلکه چهره اعتماد مردم و دولت هم خراش برمی دارد چه مردم خراسان رضوی - به عنوان اولین استانی که نگاه ها را در حمایت از روحانی به خود جلب کرد و چنان پرشکوه پای کار آمد که خود دکتر روحانی هم دریافت باید ردای ریاست جمهوری را در همین دور اول «پرو» کند - توقع داشتند تا پیش از این تکلیف مشخص می شد و حالا اگر چه به تعداد روزهایی که می گذرد خود را طلبکار می دانند اما باز هم می پرسند کی مشخص می شود تکلیف استان؟ و ما هم دیگر نه از این مقام آگاه می پرسیم نه از آن مقام مسئول، این بار از شخص«دکتر حسن روحانی» رئیس جمهور می پرسیم؛ تکلیف استانداری خراسان رضوی را کی مشخص می کنید؟ آقای رئیس جمهور! ما به دنبال نام این و آن نیستیم اما به دنبال توسعه استان هستیم و به عنوان خبرنگار، پرسش مردم این دیار را صریح و شفاف حضورتان مطرح می کنیم که کاری بکنید! آقای دکتر! اگر قرار باشد انتخاب استاندار با وفاق میان مقامات محلی، نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی و... انجام شود، دوره ریاست جمهوری شما - که ان شاءا... ۸ سال باشد - تمام خواهد شد.اما این حضرات بر سر یک نام به توافق نخواهند رسید! وزیر کشور شما هم به قاعده -از آنجا که خراسانی است - فضای استان را می شناسد و گواهی خواهد داد که«اتفاق» میان این حضرات حاصل نمی آید مگر آنکه «اتفاقی خاص»بیفتد که نمی افتد، پس این خود شمایید آقای رئیس جمهور که رأساً تصمیم بگیرید و کار را تمام کنید. این هم توقع زیادی نیست که مردم دارند از رئیس جمهوری که با هزار امید انتخاب کرده اند و تحقق آرزوهای خود را در تدابیر او می جویند. پس آقای روحانی، برای استانداری خراسان رضوی شخصاً و رأساً تصمیم بگیرید!

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/09/12 شماره انتشار 18566 /صفحه اول و ۲/اخبار

/ 0 نظر / 89 بازدید