تصاویر یک حماسه تاریخی

برای یادآوری تاریخ
 

هر روز یک تاریخ بود

به فصل انقلاب

تاریخی به نام عاشورا

که هر روز

یک نفر، چند نفر

به عاشورا می رسیدند

و در امتداد نهضت حسین

در لبیک به هل من ناصر حجت خدا

- که از لبان نایب امام زمان(عج) تکرار می شد-

به تجربه شهادت می رسیدند

هر روز یک تاریخ بود

که قهرمانانش

نه صاحبان تانک و توپ

نه تفنگ به دستان

که مردم بودند

مردمی که تانک را

توپ را

مسلسل را

از نفس انداختند

تا نفس بکشد آزادی

و بهار شود

در جان مردم

پس از زمهریر ۲۵۰۰ ساله

هر روز یک تاریخ بود

و مشهد، دفتری بود که هر روز

ورق می خورد

به خط خون

صفحه ای برای ماندگاری

و مردمان

جاودانه می شدند

در صف حسینیان کربلای تاریخ...

هر روز یک تاریخ بود

و امروز

باز می خوانیم

آن خط های نورانی را

در تصاویری پرشکوه

که شرح تاریخند

تاریخ روشن یک ملت

و مردمانی که

تاریخ ساز شدند...

خراسان - مورخ دوشنبه 1392/11/21 شماره انتشار 18621 /صفحه ۱۰/گزارش تصویری

/ 0 نظر / 85 بازدید