خندیدن آسان می شود وقتی بیایی

جان ها چراغان می شود وقتی بیایی

آدینه باران می شود وقتی بیایی

شب ها سحر می گردد از شوق سپیده

توحید، ایمان می شود وقتی بیایی

اندوه و غم را بارش شادی بشوید

خندیدن آسان می شود وقتی بیایی

این کوچه گردی ها به شوق انتظار است

عالم گلستان می شود وقتی بیایی

دل ها به داد ذوالفقارت چشم دارند

بیداد ویران می شود وقتی بیایی

مسجد به مسجد در نماز اشتیاق اند

تفسیر قرآن می شود وقتی بیایی

تقویم های کهنه را تاریخ نو برد

فصل شهیدان می شود وقتی بیایی...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1391/04/14 شماره انتشار 18159 /صفحه ۷ ادب و هنر

 

/ 0 نظر / 109 بازدید