آغوش گشاده می آید رمضان ...

 

دامن کشان

آغوش گشوده می آید

ماهی که مهتاب

از هر لحظه اش می تراود

و نفس ها

عطر گل می گیرد

و خواب

سرشار از بیداری است

دامن کشان

- به ناز -

آغوش گشوده می آید

ماهی به راز و رمز

به نام رمضان

که در سی شبانه روز

سه فصل باران دارد

زلال

مهربان

پاکیزه

که تقویم بارانش را

پیامبر رحمت

- صلوات ا... علیه -

برای همه مردمان نوشته است

ایهاالناس

قد اقبل الیکم شهرا...

بالبرکة

والرحمة

والمغفرة

دامن کشان

آغوش گشوده می آید

ماهی که

با هلال ابرو کمانی اش

چونان کمند عشق

در زمین

سفره گستر می شود

برای همه چشم هایی که

سحر را به سلام بیدار می شوند

روزه می گیرند

و جان روضه شده

بر سفره افطار می نشینند

دامن کشان

ابرو هلالی

آغوش گشوده می آید

رمضان

با لحظه هایی که

آیات شکوفا شده خدایند

برای آنانی که

خدا را

- مشتاقانه -

به جست وجویند ...

مبارک است رمضان

بر هر کس

به راز بندگی

به رمز عشق

جان یافته است ...

 خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/04/31 شماره انتشار 18172 /صفحه اول و7/فرهنگی

/ 0 نظر / 100 بازدید