آنانکه حسین (ع) را لبیک گفتند

 برای ۱۴ مرزبان شهید که هل من ناصر... امام حسین(ع) را شنیدند

هل من ناصر ینصرنی...

این صدای حسین بود

-علیه السلام-

که نه به مردان تیغ به دست

و سنگ در دامن آن روز

که رو به همیشه

اذان می شد

تا به نماز ولایت بخواند

مردمان را

در همه عصرها

و از میان همه نسل ها

و چه پرشکوه پاسخ یافت

این هل من ناصر

به لبیک هایی از جنس شهادت

در فراسوی زمین

در فراسوی زمان

... و عاشورا ادامه یافت

با مردمانی که

بر صراط عشق حسین(ع) قدم برداشتند

و با شهادت

امتداد آن خط سرخ شدند...

سراوان

این خاک تف دیده

در وزش نسیم حسین(ع)

رایحه عاشورا گرفت

و ۱۴ مرد

ایستاده بر مدار عزت

-به نیت ۱۴ معصوم-

در دفاع از مرز ایران

شهد شهادت نوشیدند

و اینک

۱۴مرد

۱۴ شهید

۱۴ پرچم عاشورا

در اهتزاز است

که در وزش هر نسیم

عاشقانه می خواند

-به شعرترین واژه ها-

لبیک یا حسین(ع)!

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/08/14 شماره انتشار 18544/صفحه ۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 89 بازدید