از چوب حراج تا کلیک تاراج

 
حق الناس... حق الناس... حق الناس... این واژه را بسیار شنیده ایم و شاید خود نیز بارها آن را بر زبان آورده باشیم اما در عمل چقدر مراقبت کرده ایم که بار سنگین «حق الناس» بر شانه های ما قرار نگیرد که گاه حتی در قیامت هم نمی توان آن را بر زمین گذاشت که حضرت خداوند هم نه تنها از آن نمی گذرد که به شدت نسبت به آن غیرت دارد. حضرت آیت ا... مظاهری از مراجع عظام تقلید و استاد اخلاق، با تقسیم کردن گناهان به حق ا... و حق الناس و گناه حفظ نکردن آبرو، هشدار می دهند که باید مراقب بود، باید نسبت به حق الناس حساس بود و بالاتر از آن باید نسبت به آبروی مردم بالاتر از حساسیت، غیرت ورزید. به گزارش رسا ایشان ما اصحاب رسانه را نیز هشدار و انذار می دهند که «گناه تهمت برخی سایت ها و روزنامه ها بالاتر از تضییع حق الناس است» پس وای بر آن قلمی که «چوب حراج» به آبروی انسان ها می زند و در سایت ها «کلیک تاراج» به حرمت افراد می زند. خدا کند گذر اهل دلی این روزها به برخی سایت ها و روزنامه ها و رسانه ها نیفتد و الا دلش خواهد شکست از این بمباران بداخلاقی ها. اجازه بدهید از زبان اثرگذار استاد بخوانیم که؛ «غیبت، تهمت، شایعه، مسخرگی، توهین و مانند این ها از [تضییع] حق الناس گناه بالاتری است و حتی در روایات این گناهان از ربا خوردن و ربا دادن [که در حکم جنگ با خداست] بزرگ تر شمرده شده است». یعنی حضرت خداوند جنگ با آبروی بنده خویش را از جنگ با خویش بدتر می داند و سخت تر عقوبت می کند. این عالم دینی با اشاره به این که [برخی] سایت های ما پر از توهین و مسخرگی و شایعه است، گفتند امروز [برخی] روزنامه های ما فحش نامه شده است. خود ما هم در میهمانی ها و مراسم افطاری درباره گناهان توهین، شایعه پراکنی و غیبت رعایت نمی کنیم. حالا به خودمان نگاه کنیم و به رفتارمان، مخصوصاً داعیه داران دیانت تأمل کنند با دیگران چگونه رفتار می کنند و چه نگاه و گفتاری دارند؟ متأسفم که باید بگویم، برخی از مدعیان دین داری، چنان به عبادات خود مغرور می شوند و دچار خود برتربینی که حرمت هیچ کس را رعایت نمی کنند. بماند این که فوراً برای فردی که در طیف و گروهشان نیست فسق می تراشند، فاسقش می خوانند و حق خود می دانند که توفان شوند در آبروی او. طنز تلخ ماجرا این است که در این رفتار باطل، خود را محق هم می دانند و بر این حرام رفتاری و گفتاری از خدا هم احساس طلبکاری دارند و... بگذریم، خدا کند در این ماه رمضان به برکت دعای خوبان همه ما بیدار شویم، مخصوصاً کسانی که خود را در اوج ایمان می دانند و با این احساس به خواب رفته اند و بر همه می تازند هم بیدار شوند و زبان و قلم چنان نگردانند که آتش شود به آبروی دیگران و آخرت خودشان و یاد آن ها و ما همه بیاید که باید حرمت مردم را حفظ کرد. اجازه بدهید پایان سخن را باز هم از زبان آیت ا... مظاهری بخوانیم؛ ایشان با اشاره به این که حق الناس بخش دیگر گناه است، ابراز می کنند: «خداوند از حق الناس نمی گذرد، در قرآن اشاره شده است که عده ای در صف محشر می آیند و تمام اعمال خود را به طلب کاران حق الناس می دهند و گاه عمل صالحی در کارنامه خود ندارند اما از گناه طلب کاران گرفته می شود و به گناه بدهکاران حق الناس اضافه می شود.» حضرت آیت ا... مظاهری می گویند: «حق الناس افزون بر جلوگیری از عاقبت به خیری و بی برکت کردن مال و وزر و وبال شدن مال و اموال انسان سبب گرفته شدن اعمال خوب از انسان و اعطای آن به فرد طلب کار حق الناس می شود». پس هشدار که مراقب زبان و قلم خود باشیم...

خراسان - مورخ چهارشنبه 1392/05/02 شماره انتشار 18461 /صفحه ۱۶/بدون موضوع

/ 0 نظر / 86 بازدید