سوگ خورشید

 

... و آسمان همین نزدیکی است

وقتی دست های التجا

-در حرم شما-

زمین را به همسایگی آسمان

رفعت می دهند

و ما همه

اشک می شویم

می باریم

وقتی

زمین در عزای شما برمی خیزد

و آسمان به سوگ شما می نشیند

و سیاه می پوشیم

وقتی سپیده

رخت ماتم می پوشد

در پرواز شما

ای ابن الرضا

یا جواد الائمه(ع)

... و ما به عشق برخاسته ایم آقا

بر مدار ولایت

و می دانیم

راه آسمان از کوچه ای می گذرد

که شما با چراغ هدایت

ایستاده اید

ای ابن الرضا

یا جواد الائمه(ع)

و سعادت را

شفاعت را

از شما می خواهیم

که بخشندگان را اسوه ای تام

و کرامت پیشگان را الگویی تمام هستید

دست هیچ سائلی از درگاه شما

خالی باز نمی گردد

و هیچ زمینی

در عطش باران

از نفس نمی افتد

ای ابن الرضا

یا جواد الائمه (ع)

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/08/16 شماره انتشار 17693 /صفحه اول

/ 0 نظر / 99 بازدید