زبان تملق، فرعون ساز است

سیاه و سفید(۱۹۰)
 

اگر بت پرست نباشد، بت، یک سنگ بیش نیست. نه قدرتی دارد که از جا برخیزد، نه توان این که قربانی بخواهد، نه قادر است مردمان را پیش خود به خاک اندازد و خود را در ذهن و چشم مردم بزرگ کند.

بت اگر پرستیدنی شد از جهل آدم ها بود، اگر قدرت یافت از بی غیرتی آدم ها بود، والا سنگ را چه نسبت به خدایگانی؟ «چقدر جاهل بودند مردمانی که بت می پرستیدند»! این را امروز می گوییم و به پندار و گفتار و کردار پیشینیان می خندیم اما اگر به خود و رفتار خویش بنگریم خواهیم دید امروزه هم بت پرستیم، هم فرعون تراش و هم مشرک اما داعیه توحید هم داریم. گاه حتی خود را بت شکن هم می دانیم. دیروز، فرعون از نردبان جهل مردم خود را به خدایگانی رساند.

بت ها حتی تا کعبه، خانه توحید آمدند، و امروز، این خود ما هستیم که با تملق و چاپلوسی از آدم هایی چون خودمان، بت می سازیم، بزرگ تر از هبل، بزرگ تر از فرعون. وقتی فلان سرمایه دار و قدرتمندی هر کاری می کند، در نگاه ما خوب و ستودنی می نماید. وقتی حاضر نیستیم از رفتار غلط بالا دست مان انتقاد کنیم بلکه همان رفتار غلط را می ستاییم، وقتی زبان به تملق می چرخانیم و از کلماتمان برای افراد بالا دست فرعونیت می ریزیم، چگونه داعیه توحید داریم؟ باور کنید رفتار ما پر از شرک افعالی است، حال آن که باید از توحید صفات و توحید افعال سرشار باشیم. اما دریغا که به جای خدا، بنده ضعیف او را متولی رزق خود می دانیم و اگر کارمندیم پیش رئیس مان برای اضافه کاری کرنش می کنیم و اگر کارگریم پیش صاحب کارمان. به این هم بسنده نمی کنیم بلکه تلاش می کنیم تا بانزدیکی خود به مقام بالادست، نان دیگران را هم ببریم غافل از این که در بیماری شرک دست وپا می زنیم، نماز هم می خوانیم و «ایاک نعبد و ایاک نستعین» هم فراوان می گوییم، اما رفتار ما نه به بندگی خدا که به بندگی دیگران می ماند، و این عین شرک است، حتی بالاتر از شرک خفی که ریا است، این شرک در رفتار و گفتار ما متجلی می شود و توحید افعالی ما را آسیب می رساند. در تقسیم بندی شرک، فرموده اند، شرک صغیر، «ریا» ست و شرک کبیر «بت پرستی» است. حالا آیا با رفتارمان که هم بت می تراشیم و هم، تا می شود او را ستایش می کنیم نام دیگری برای رفتارمان خواهد بود؟ شرک اکبر را هم «خودپرستی» گفته اند که دردی است اگر نگوییم بی درمان لااقل سخت درمان خواهد بود. بیایید رفتارمان را دوباره مورد مطالعه قرار دهیم، ببینیم در شکل گیری فرعون ها در وجود افراد چقدر نقش داریم. بدانیم به همان اندازه در گناه شرک شریک هستیم و نانی که از این راه به خانه می بریم جز لقمه های آتش نخواهد بود و از آتش هم جز سوزندگی نمی توان انتظار داشت، پس وقتی متملقانه، زندگی مشرک کیشانه پیش  می گیریم نباید انتظار استجابت دعا داشته باشیم. چه خداوند صداهای برخاسته از اخلاص را می شنود...

خراسان - مورخ شنبه 1389/03/01 شماره انتشار 17555/صفحه۸/خانواده و سلامت
/ 0 نظر / 96 بازدید