وفاق

سلام ! امروز همه شعار وفاق می دهند.به همان حرارتی که در دعواها يقه می دريدند! من اما معتقد هستم وفاق چيزی نيست که بابخشنامه و نشست هايی که اميد هيچ بر خواستنی در پی ندارد به وجود بيايد. وفاق نيازمند يک فرهنگ عميق در همه لايه های اجتماع است. برای اين هم بايد سرمايه گذاری اساسی کرد. البته بهداشت کلامی و شرح صدر در قبال هم و تعامل همه جانبه از لوازم اين فرايند است .

/ 0 نظر / 97 بازدید