«آینه های فردا» و احترام نسل «امروز»

 

 

" هر لحظه عمر، یک برگ درس، یک صفحه تجربه است و چقدر این صفحات ارزشمند است و چقدر بزرگ اند آدم هایی که به یک کتاب بزرگ تبدیل می شوند، یک کتاب گویا. یک دوست خوب که آن چه با یک عمر زحمت به دست آورده اند، به آسانی در اختیار جامعه می گذارند.

" پیرمرد می نشیند به تماشای کبوترها و... در چشمانش می توانی بخوانی، حسرت پرواز را، حسرت روزهای جوانی را و... من اما معتقدم، آن که حسرت دیروز را بخورد و یا در آرزوی فردا، هم آغوش تخیل شود، هرگز اکنون را در نخواهد یافت، آدم هایی موفق اند که امروز را دریابند، پیر باشند یا جوان فرقی نمی کند، مهم این است که از امروز درست و مومنانه استفاده کنند.

" پیران بزرگ سال، به بزرگ  اندیشی و کلان نگری هم می رسند، پخته تجربه اند، لذا آن چه جوان در آینه نبیند، با هزار چشم متوجه نشود، آنان در خشت خام می بینند و بی اشارتی هم حتی، آن را می فهمند.

" جامعه ای موفق است که از تجربه پیرانش آن چنان استفاده کند که دیگر نیاز به تجربه مجدد و هزینه های افزون نباشد. با استفاده از تجربه پیران مجرب، بدون این که در کلاس امتحان روزگار حاضر شویم، درس خواهیم گرفت. شنیده اید که می گویند ما درس می خوانیم که امتحان بدهیم، اما روزگار امتحان می گیرد تا درس بدهد، حالا با استفاده از تجربه دیگران می توانیم، بدون زحمت و هزینه امتحان، درس بگیریم.

" بهای این خدمت را باید با احترام به بزرگ سالان بپردازیم. باید به یاد نسل نو بیاوریم که گذشته این ملک، پر از احترام است به بزرگ ترها و کسی در نسل دیروز به یاد ندارد جوانی روی حرف بزرگ ترش حرفی بزند

" پیر باشی یا جوان، زندگی جاری است، مثل جویبار، مثل آب، چه کسی می تواند بگوید این آب روان پیر است یا برنا؟ آب را به لحظه اکنون به گاه عطش باید نوشید و از توان جوان و تجربه پیر، توامان باید بهره گرفت تا جامعه به توسعه بایسته برسد.

" پیر، آینه فردای من و توست. هیچ عاقلی به آینه سنگ نمی زند، پس به احترام اینان که مردان و زنان تجربه هستند از جای باید برخاست.

" مردان پیر، پدربزرگ اند و زنان، مادربزرگ، یعنی هر دو نماد مهربانی هستند و تجسم عاطفه، چشمانشان خدا نشان تر از همیشه است و دل شان نیز دریاتر. و ما را باید که عاشقانه به آنان احترام بگذاریم و به پدر و مادر جز به لبخند و شادی، جز به تکریم و احترام سخن نگوییم. این درس دین ماست.

صفحه 08 صفحه ویژه ، شماره سریال 17162 ، تاریخ انتشار 871003
/ 0 نظر / 93 بازدید