فوتبال: شادي به نام ايران

 
نام ايران غرورانگيز است. نام ايران، وحدت‌آفرين است. نامايران، ايمان به سربلندي است. نام ايران نماد تحرک و پويايي است. پرچم ايران، نشان من ، تو ، ما ، شما و ايشان است، نشان همه آحادي که در گستره يک کشور به يک نام خوانده مي‌شوند» ايراني،
آري، «ايران» نام من، نام‌تو، نام او، نام همه ماست و پرچم ايران نشان همه ما، پس سرفراز باد من، تو، ما، و همه ما، شادماني مردمي پس از پيروزي تيم فوتبال، چند جلوه پرشکوه داشت و آن، عشق مردم به ايران، همدلي آنها با هم مهرباني آنها با هم و همراهي آنها با هم بود. اصلا فوتبال بهانه بود براي به نمايش گذاشتن همراهي و هم‌رايي و عشق به ايران. چنانکه همه مردم از هر زبان و مذهب و قوميتي پرچم افراشتند و شادي کردند و اين مبارک پيامي است براي ما و حتي جهان» ما ذيل لواي ايران، جمهوري اسلامي ايران، همه يک تن هستيم، همه يک تن،
فرقي نمي‌کند در کجاي ايرانيم، از همه جا خبر از شادماني مردم مي‌رسد و از جاي جاي استانهاي خراسان هم، خبرنگاران ما گزارش مي‌دهند که مردم به نام نامي ايران گرد آمدند، خنديدند و شادي کردند و گل دادند و شيريني و...کام همه شيرين شد با شيريني،
يک نکته» فوتبال فضاي انتخابات را هم گرمتر مي‌کند. اين پيروزي، غرور ملي و همبستگي ملي را رقم مي‌زند و مطمئن باشيد مشارکت عمومي هم گسترده‌تر خواهد شد. مطمئن باشيد، پيروزي ما در فوتبال، واقعه‌اي فرخنده فال بود که فرخنده فالي ديگر را هم در پي خواهد داشت. اين بار در انتخابات، باز هم ايران پيروز خواهد شد و ايرانيان شاد. اصلا پيروزي اين نامزد و آن نامزد مطرح نيست، مهم پيروزي ايران است و چنين هم خواهد شد. مطمئن باشيد. اين درست که بهانه‌هاي شادي هم مدرن‌تر شده است و يک پيروزي ورزشي مي‌تواند لبخند را بر لبان مردم بنشاند، اما پيروزي در عرصه سياست هم شادي مردم را صدچندان خواهد کرد. باشد که ببينيم. براي من پيروزي اين و آن اصلا مطرح نيست، مهم اين است که ايران با يک حماسه ديگر پيروز شود و باز ايراني به ايراني بودن خود مباهات نمايد.
جاويد، ايراني، جاويد ايران، جاويد جمهوري اسلامي ايران

/ 0 نظر / 93 بازدید