سلام! لاله و لادن بيست و نه سال سربر سر هم داشتند و با هم بودند اما اين همراهی تا مرگ ادامه داشت .حالا فکر می کنيد دوقلوهايی با اين ترکيب اگر شکل بگيرند چند ثانيه هم را تحمل می کنند؟ سروش ـ مصباح / مزروعی ـ عليزاده /مرتضوی ـ شمس الواعظين / باقی ـ فلاحيان / گنجی ـ حسينيان / کروبی ـ جنتی / مها جرانی ـ خزعلی / کيهان ـ ياس نو / شريعتمداری ـ نوری زاده / مير حسين موسوی ـ جناح راست / موئتلفه ـ مشارکت/ مجاهدين انقلاب ـ بازماندگان سعيد امامی / پروين ـ بگوويچ / پورحيدری ـ حجازی / هديه تهرانی ـ نيکی کريمی/ برومند ـ رافت / حسنی ـ نبوی / بهنود ـ شايانفر /...... راستی چرا تحمل مخالف اينقدر سنگين است؟ آيا نمی شود با مخالف زندگی کرد ؟ نمی شود با مخالف به تعامل و تکا مل رسيد؟

/ 0 نظر / 99 بازدید