قیام مشهد الرضا (ع) به احترام صادق آل محمد(ع)

 نام شما آقا! خشکسالی را از یاد زمین و زمان می برد و یاد شما «باد» را جامه «نسیم» می پوشد و به سلام می آورد. دیروز مشهد بود و باران، بارانی که از چشم سیه پوشان برمی خاست و بر گونه ها می نشست و من حتم دارم دل ها در زیر این باران غبار خشکسالی را از خویش شستند. دیروز مشهد بود و میدان شهدا که پر از یاد شهداست به عزاداری شما، یا صادق آل محمد، جامه سیاه کرده بود و هزار درهزار سیه پوشی که غربت و یتیمی خویش را در سالروز شهادت شما می گریستند و گریه بر چشم و سینه زنان و نوحه خوانان برای عرض تسلیت راهی حرم شدند تا به ساحت مقدس حضرت شمس الشموس (ع) تسلیت گویند.

دیروز همه آمده بودند، پیر و جوان، زن و مرد و پیشاپیش همه عالمان دینی که به شاگردی شما افتخار می کنند و خود عزادارترین بودند عزادار شمایی که خداوندگار علم و دانشید و دریای معارف الهی. مذهب را رئیس هستید و مکتب را امام و مذهب حقه تشیع را به نام جاودانه شما مذهب جعفری می نامند و حق همین است که در کنار حریم ملک پاسبان رضوی برای شما که در بقیع، در کنار قبر جد بزرگوارتان اما غریب و بی گنبد و بارگاه فرشتگان را به طوف می خوانید، به سوگ بنشینند و به عزاداری برخیزند.

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1391/06/23 شماره انتشار 18216 /صفحه اول و ۲
/ 0 نظر / 99 بازدید