غدیر و قاعده زندگی

نگاه تاریخی به واقعه الهی غدیر، آن را در همان روز و همان زمین محدود و از دسترس مردمان دیگر زمان ها دور می کند. به غدیر باید نگاه تاریخ ساز و البته انسان ساز داشت. باید تاریخ را، امروزها را، فرداها را، بر آن اساس نوشت و البته سبک زندگی مردمان را نیز هم . قرار نبوده است که پیامبر خدا(ص) ولی خدا(ع) را معرفی کند و همه چیز تمام شود و همه به راه خویش برویم، همان راهی که پیش از غدیر خم می رفتیم. باید به شاخص های معرفتی و رفتاری حضرت ولی و نبی در زندگی مان نزدیک شویم و الا اگر فاصله رفتاری ما آحاد مردم از معیارها دور باشد، حکومت هم که علوی باشد و در تراز نبوت، کار به سامان نمی آید. از حرف و سخن و احساس، بهره ای که باید حاصل نمی شود که اگر می شد، باید امروز نام و نشان و رسم غدیر، جهان را فرا می گرفت. ما به عنوان باورمندان غدیر باید برای خود ماموریت فردی و اجتماعی تعریف کنیم، برای اجرای موفق ماموریت هم از همه توش و توان بهره گیریم تا به سهم خود حق غدیر را ادا کنیم، مثلا در حوزه رفتار فردی باید صداقت را زندگی کنیم و زبان جز به صدق و حق در کام نچرخانیم و حق را همواره بگوییم حتی اگر بر خلاف منافع (ظاهری) خودمان باشد .  دست ما باید گرم و گره گشا و امید آفرین باشد تا هم مردمان را از زمهریر بی عدالتی به تابستان عدالت برساند و هم گره ها را چنان بگشاید که دروازه زندگی به روی موفقیت باز شود و هم امید، این هدیه خداوند در آدمی را به فردا های موفق ، گره زند. انسان باورمند غدیر باید با خود به خلوت و تأمل بنشیند که هدف غایی نصب ولی بعد از نبی چیست، آیا فقط ساخت حکومت و مدل حاکمیت مقصود است یا در کنار این تعالی انسانی را هم هدف گذاری کرده اند ؟ وقتی تعالی انسانی و متعالی کردن اخلاق هدف است خود ما باید خویشتن را با آن مولفه ها همساز کنیم و همان طور که مولا علی( ع) عمل می کرده اند ، رفتار کنیم. ما باید با ساختن خود به ساخت جامعه ای مبتنی بر آموزه های غدیر کمک کنیم تا بستر برای رشد انسانی فراهم شود. غدیر هم جز این نمی تواند هدفی داشته باشد که فلسفه بعثت هم اکمال اخلاق است که چون حاصل آید، عدالت به تمامه محقق خواهد شد .

 خراسان جنوبی / شماره : 2523 / پنج شنبه ۱۶ شهریور-۱۳۹۶/ صفحه اول و 2/ اخبار

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19629&pid=2&type=0
/ 0 نظر / 105 بازدید