این سکه دو رو دارد

مصرف تولید داخلی یک تکلیف ملی است اما این سکه روی دیگری هم دارد، یعنی تولید کنندگان محترم هم باید کالایی تولید کنند که خریدار نه تنها با خرید آن احساس غبن نکند که به افتخار هم سر بلند کند و همه را هم به مصرف کالای داخلی بخواند. باید محصولی تولید کنند که افراد در صورت مصرف نکردن آن و خرید کالای خارجی، احساس ضرر و زیان کنند. اگر این نگاه، شکل بگیرد قطعا روی دیگر سکه را هم خواهیم دید. همان رویی که به نام خریداران نوشته شده است. فکر می کنم برای کیفی تر شدن تولیدات باید یک "باید ویژه" تعریف کنیم برای خود صاحبان کالا تا خود اولین مصرف کنندگان محصول خود باشند و به سوی تولید خارجی میل نکنند. اگر چنین شد در عمل و اگر کارخانه داران، کالای خود را به خانه برند، قطعا بردار خرید در بازار، تغییر جهت خواهد داد به سوی کالای ایرانی. مثلا، اگر خود مدیران و صاحب صنعت خودرو سازی، برای خود و خانواده شان از همین تولیدات خودشان استفاده کنند، قطعا کاری خواهند کرد که میان کیفیت امروز و آن روز، فاصله از زمین تا آسمان باشد نه اینکه صفحات حوادث روزنامه ها هر روز پر باشد از خبرهایی که این خودرو ها در به وجود آوردن آن نقش برجسته دارند و قصه هایی خلق می شود که تراژدی پیش آن کم می آورد. اگر تولید کنندگان، خود مصرف کننده خودرو بودند وضعیت خیلی فرق می کرد. در دیگر عرصه های تولید هم باید ما جرا همین است که اگر به مصرف آن هم در کنار تولید فکر می کردند و ملی می اندیشیدند و عرق ملی وجود داشت، خیلی فرق می کرد ماجرا. اگر صاحبان دیگر صنایع هم به مصرف محصولات داخلی در دردیگر عرصه ها همت می کردند، کالای خودشان هم روی زمین نمی ماند. اما... اجازه بدهید با یک نمونه مشخص، بحث را ادامه دهیم که؛ من ناخشنود شدم وقتی در بازدید از یک مجتمع تولیدی که مدیرش بر مصرف کالایش برای دیگران، نسخه می نوشت اما خودش و کارخانه اش مصرف کننده کالای خارجی بود! مثلا می خواست همه چای اش را مصرف کنند اما خودش مثلا خودروی خارجی سوار می ش. دیگری تاکید داشت که البسه تولیدی او را بخرند اما خودش از چای فلان برند خارجی ، دم می کرد! دیگری موکت هایش را می خواست مردم بخرند اما خودش لباس مارک دار خارجی می پوشید. و...مطمئنم وقتی خودشان کالای ایرانی را مصرف نمی کنند و عرق ملی ندارند ، نخواهند توانست دیگران را نسبت به مصرف محصول خود مجاب کنند که دنیا عرصه تعامل است و از همان دستی که بدهی خواهی گرفت....

 ب / شماره 3478 / سه شنبه  09 آبان 1396/ صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 103 بازدید