صف مرغ!

 

 پنجشنبه 91.4.22 ساعت ۱۱:۲۰ صبح، چهارراه سیلوی مشهد، دو صف شکل گرفته است دو طرف یک مغازه، از پیرمرد خوش سخن می پرسم، ماجرا چیست و این آدم ها برای چه نشسته و ایستاده، جمع  شده اند؟ می گوید: مرغ! می پرسم مرغ، می گوید بله، مرغ، مرغ ۵ هزار و 200 تومانی! هنوز کلامش را تمام نکرده است، مرد دیگری که در صف است و از گرمای هوا نالان می گوید: شما که پول دارید، لازم نیست منتظر مرغ ۵ هزار و 200 تومانی بمانید! می خندم: من هم یک کارگرم، مثل خیلی ها اما شاید دوست نداشته باشم، وقتم را در صف بگذرانم حتی به قیمت تفاوت هزارو چهار صد تومانی در هر کیلو مرغ! آن ها اما منتظرند شروع می کنم به شمارش آدم های منتظر؛ ۳۵ زن، ۱۸ مرد، یعنی ۵۳ نفر! مرد خوش سخن با همان لبخند که حتماً همیشگی است، گفت از ساعت ۸ صبح آمده ایم. گفتند، ماشین مرغ ها ساعت ۱۰ می آید، الان که یک ساعت و ۲۰ دقیقه از زمان اعلام شده گذشته اما هنوز خبری نیست. افراد توی صف هر کس یک چیزی می گوید، وقتی این خبر را به آنان می دهم که مرغ چهار هزار و هفتصد تومانی هم در نمایشگاه ضیافت نخریسی توزیع می شود خبر به فوریت زبان به زبان و گوش به گوش می شود اما... آنان همچنان منتظر خودروی حامل مرغ هستند و من باید بروم، اما این سوال در ذهنم ماند و حرف آن مردم در صف مانده هم بود که چرا جایگاه توزیع مرغ چهار هزار و ۷۰۰ تومانی باید یک جا باشد و محل توزیع مرغ پنج هزار و 200 تومانی این قدر کم شمار؟ آیا وقت مردم و تکریم شهروندان اینقدر ارزش ندارد تا مسئولان جایگاه های عرضه را افزایش دهند؟آیا مردم باید همیشه در صف باشند، آیا امکان توزیع این محصول در مکان های بیشتر وجود ندارد؟ من که فکر می کنم می شود به گونه ای برنامه ریزی کرد که مردم این قدر در گرمای طاقت سوز ظهر، خیابان نشین نباشند، می شود تدبیر کرد و امکان دسترسی مردم را به این کالا تسهیل کرد. حالا از مسئولان می پرسم برای بهبود شیوه توزیع چه طرحی دارند؟ حرف آخر هم از آموزه های دینی است که آمده «بعد از انجام واجبات نزد خداوند کاری بهتر از ایجاد خوشحالی برای مومن نیست» پس با بهسازی شیوه توزیع، رضایت و خوشحالی مردم را به دست  آورید، آقایان مسئول!

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/04/24 شماره انتشار 18166 /صفحه۵/اقتصاد
/ 0 نظر / 112 بازدید