روزهای تولد«خراسان جنوبی»

......«غلام رضا بنی اسدی» از پیش کسوتان و از قلم زنان بی بدیل روزنامه «خراسان» است که هر چند اکنون چند سالی از بازنشستگی اش می گذرد اما همچنان ارتباطش را با خانواده اش یعنی «خراسان » و «خراسان جنوبی» قطع نکرده است.

هدف ، خراسان فرهنگی

وی به عنوان یک روزنامه نگار پیش کسوت و یکی از دست اندرکاران روزنامه «خراسان جنوبی» بر این عقیده است که چون «خراسان » نگاه و تلقی اش از گذشته تاکنون به خراسان فرهنگی یکپارچه بوده است وقتی که به جبر تقسیمات کشوری و برای رونق گرفتن توسعه در شرق کشور استان خراسان تفکیک شد روزنامه هم برای این که خراسان فرهنگی همچنان یکپارچه بماند به منظور حفظ علقه های خراسانی ها تصمیم به توسعه دامنه کار رسانه ای اش گرفت طوری که در آن زمان شاهد تولد خراسان رضوی، جنوبی و شمالی بودیم.از سوی دیگر وقتی استان خراسان به سه نقطه جغرافیایی مجزا منفک شد روزنامه خراسان احساس کرد که باید این سه استان به لحاظ رسانه ای نیز قد بکشند.

علاوه براین وقتی استانی نوپا مانند خراسان جنوبی در نقشه ایران هویت یافت نیاز داشت که رسانه های جوان و پویایی نیز شکل گیرد تا هم پا و حتی جلوتر از توسعه استان قدم بردارند و مسیر راه را به مسئولان نشان دهند که با این رویکرد ها در همان روزهای ابتدای شکل گیری خراسان جنوبی شاهد تولد فرزند «خراسان » یعنی «خراسان جنوبی » در این استان بودیم.

به گفته وی مسئله اساسی دیگری که ضرورت شکل گیری روزنامه خراسان جنوبی را ایجاب می کرد استفاده از ظرفیت بومی خود منطقه بود طوری که حتی افرادی که همان ابتدا برای راه اندازی این رسانه به خراسان جنوبی آمدند و نقش آفرینی کردند باز هم از اهالی خراسان جنوبی و بیرجند بودند. اعتقاد این روزنامه نگار پیش کسوت براین است : فردی که می خواهد وارد حوزه رسانه شود باید عاشق این کار باشد و گرنه کار در رسانه برای او معنایی نخواهد داشت.

با عشق و با عشق

اومی گوید که به همراه دیگر همکارانش با عشق و فقط با عشق به خراسان و خراسان جنوبی و با عشق به مردم منطقه و برای ارتقای سطح فرهنگی و مطالبه گری نیازهای منطقه آن هم با امکاناتی در حد صفر روزنامه را راه اندازی کردند طوری که فقط یک هفته تا اجاره مکان، مهمان هتل جهانگردی بودند و هفته بعد در ساختمان دفتر روزنامه همزمان با آماده سازی فیزیکی محیط کار ، تولید مطلب برای روزنامه را شروع کردند . به گفته «بنی اسدی» جالب بود که دوستان جوانی نیز بودند که پا به پای بانیان کار می کردند و دلگرمی به آن ها می دادند. به علاوه همکاری خبرنگاران شهرستانی نیز در ابتدای کار بسیار عالی بود طوری که ساعت دوی بعد از نیمه شب خبر و مطلب ارسال می کردند. همچنین شوق تولد یک روزنامه جدید و ایجاد یک نگاه متفاوت به همگان توان مضاعفی داده بود تا خستگی را خسته کنند نه این که خود خسته شوند.

این شوق و اشتیاق سبب شد تا شاهد تولید کارهای حرفه ای دقیق و گزارش های جریان سازی در منطقه باشیم . برای آغاز هر راهی و کاری باید بانی آن گام در راه بگذارد واساس و پایه را محکم و استوار کند و آن قدر پی ریزی ها اساسی باشد تا آن ها که در ادامه راه به آن می پیوندند نیز همانند بانیان یا حتی محکم تر و پایدار تر از آنان کار را به جلو برده و ادامه دهند.

 

خراسان جنوبی / شماره : 2741 / شنبه ۲ تير-۱۳۹۷ / صفحه 4و5/ ویژه

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/?nid=19847&pid=4&type=0

 

http://khorasanjonobi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/192069

 

file:///C:/Users/asadi-g/Downloads/4.pdf


/ 1 نظر / 100 بازدید
blogfasetara

بزن اینو 1100054به405575بعد فعالش کن بافرستادن کد تایید