زائران و ضرورت نگاهی تازه به زیارت

 
 
مشهد این روزها میزبان مسافران بی شماری است که از اقصی نقاط کشور و حتی دیگر کشورها به عشق زیارت حریم ملک پاسبان حضرت شمس الشموس مولا علی بن موسی الرضا(ع) به این شهر می آیند. مردمانی با چشمانی مشتاق، دلی زلال و لب هایی که به زیارتنامه خوانی متبرک می شود.

هر کدام هم که می آیند، به اندازه پلکی که می بندند و می گشایند، حامل نامه های نانوشته التماس دعای مردمانی هستند که آنان را فرصت زیارت رفیق نیامده است و با حسرت به آشنایان خویش که زائر کوی حضرت رضا(ع) شده اند فقط التماس دعا گفته اند و هزار البته، این یک تعارف نیست، یک عادت هم نیست. دل امید می بندند به اجابت التماس دعاها و سنگین است تکلیف زائرانی که آمده اند و حامل پیغام های مردمانند. نکته ای که زائران باید توجه داشته باشند، شأن سفیر بودن است و یادشان باید بماند وقتی می آیند قاصد مردمان دیار خویش نیز هستند و باید پیغام آوری کنند به درگاه آقای رئوف و در این جا باید خود را بسازند، آن چنان که شایستگی بر عهده گرفتن پیام بردن از سوی حضرت رضا(ع) را داشته باشند. چه زیارت فقط به حرم آمدن و دعایی خواندن نیست بلکه بالاتر از آن فهمیدن دعا و اقامه نماز و مزین شدن به صفات مومنان و محرم شدن به احرام زیارت است.

زیارت، یک ماجرای یک طرفه نیست. زائر هم باید بتواند پیغام بیاورد و هم باید بتواند پیغام ببرد. نمی شود که وقتی زائر از زیارت برمی گردد برای کسانی که به او التماس دعا گفته اند، پاسخی نداشته باشد. او باید بتواند پیام زیارت را برای آنان ببرد، این نیز نیازمند بازخوانی و بازفهمی مفهوم متعالی زیارت است و درک این حقیقت که زیارت نه بوسیدن در و دیوار و قبر و ضریح، نه دخیل بستن به پنجره فولاد که بالاتر از آن تشرف به حضور حضرت امامی است که «تسمع کلامی» درباره او حقیقت است و «ترد سلامی» نشانه کرامت. زیارت یعنی رسیدن به حضور امامی که شاهد است و ناظر رفتار ما. امامی که حتی نامه های نانوشته را می خواند و جواب می دهد و شعرهای ناسروده را به کرامت حلت می دهد. امامی که هیچ چیز از او مخفی نیست. ناگفته ها را می شنود و... پس شایسته است زائرانی که فیض سعادت، رفیق راهشان شده است و به مشهدالرضا و حرم آقا بار یافته اند، با نگاهی ویژه به شناخت خود بپردازند و پس از ره یافتن به شناخت خویشتن، به شناخت امام خویش دست یابند تا با زیارت قبول بازگردند و سفیر امام رضا(ع) باشند...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1391/06/08 شماره انتشار 18204 /صفحه۷/فرهنگی

 

/ 0 نظر / 114 بازدید