بسیجی هست، هیچ قفلی بسته نمی ماند

بسیج فقط یک کلید نیست برای قفل جنگ. یک کلید تاریخ مصرف دار نیست برای باز کردن معبرهای قفل شده. یک آرپی جی نیست برای خاموش کردن شرارت های تانک دشمن. بسیج ، یک کلید است، بدون تاریخ مصرف و برای همه قفل ها که گاه زنگار هم گرفته است. هیچ قفلی نیست که با این «خدا کلید» باز نشود، یک روز، گره جنگ با سر انگشت تدبیر فرهنگ بسیج باز می شود، دیگر روز، ایران به همت بسیجیان خویش با غنی سازی با افتخار پا به باشگاه هسته ای جهان می گذارد، دیگر روز، رویان است و حماسه بسیجیان عرصه بسیجی، و باز روز دیگر و ساخت هزاران پروژه که هر کدام امکان بهتر زندگی کردن را برای گروهی از مردم فراهم می کند. بسیج، هیچ گاه تعطیل نمی شود و بسیجی هیچ گاه از پا نمی افتد، حتی اگر پاهایش هم در میدان مین قطع شده باشد. برای بر پا ایستادن و سر به آسمان سائیدن که فقط نباید روی دو پا ایستاد. پایه های اراده و ایمان و توکل از هر پایی قوی تر و از هر نردبانی بلندتر است و کم نیستند مردانی که پاهای خود را در میدان جنگ  جا گذاشتند اما به اراده و ایمان تا آسمان موفقیت قد کشیدند و حتی هستند زنان و مردانی که به حادثه ای زمین گیر شدند اما برخاستند به کار و تلاش و ایمان شان به خداوند به مرحله «رضا» هم رسید. چندی پیش تحریریه خراسان، میزبان ۲ معلول بود که اگر هم لباس بسیجی نداشتند اما تفکر بسیجی از کلمه به کلمه شان و حتی نگاه شان جاری بود، سمانه، که از گردن قطع نخاع بود با دهان نقش معرفت می کشید و حجتی بر ویلچر کارهایی می کرد که خیلی از صاحبان جسم سالم را توان آن نیست. ما در تحریریه خراسان هم چنین میزبان روحانی ای بودیم، که «بسیجی» را در بوسنی هرزگوئین معنا و از روزگار رزم و جنگ با دشمن مسلمانی تا امروز برای اعتلای مسلمانی تلاش می کرد. ما همین جا - در تحریریه خراسان - میزبان مادر شهید احمدی روشن هم بوده ایم که بسیجی وار «شیرپسر» خود را بسیجی بار آورد و تا آستان شهادت بدرقه کرد و خود هم بر این صراط مستقیم پای می فشارد. ما همین جا میزبان قهرمانی بودیم به نام سردار باقرزاده که چشمانش را در فاصله چند ثانیه راهی بهشت کرده بود و امروز، بصیرتر از هر بینایی، راه حق را می پیمود. آری، ما در تحریریه میزبان بسیجی های گوناگونی بودیم که هر کدام «خوانش» تازه از بسیج بودند که هیچ گاه در یک قالب نمی گنجد و در یک لباس هم. بسیج به حقیقت مدرسه عشق است و این عشق انسان را به لقای حضرت خداوند می رساند که خداوند عادل، حق کسانی را که بر صراط مستقیم شهادت استوارند اما تن پوش شهادت نصیب شان نشده است چنین تقدیر و تقریر می فرماید «من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا...» و این حکایت سبز اندیشان بسیجی است که بر مدار سرخ شهادت زندگی می کنند...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/09/03 شماره انتشار 18558 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید