امام کاظم(ع) و کار برای روزی حلال

 

امام هدایتگر دوران است و متناسب با عصر و نسل زمان، شیوه هدایت را انتخاب می کند، یک روز قیام به سیف و یک روز هم قیام به کلمه، یک روز در میدان جنگ، یک روز در زندان و یک روز در مسند ولایتعهدی، این ها همه جلوه هایی از یک هدایت فرآیندی برای همیشه زمان است. این گونه است که رهرو، در هیچ عرصه ای بی راهبر و نگاه جست وجوگری هیچ گاه خالی از چراغ راه نمی ماند. در ساحت امامت، هدایت انسان یک هدف راهبردی است و کلامی که از لبان امام حدیث می شود در عرصه های گوناگون باز این هدف را دنبال می کند و از جمله احادیث امام کاظم علیه السلام را می توان چونان نور، سرمه چشم کرد و بیدار شد، می توان با آن زنجیرها را شکست و آزاد شد. می توان در آن «بال» یافت و پرواز کرد. می توان «نه» گفت به همه آن چه رنگی از شیطان دارد و می توان «بله» شد برای پذیرش همه حق و می توان قطعات زندگی را، از مصالح و زیبایی ها انتخاب کرد و کنار هم چید تا بنایی رفیع از زندگی مومنانه شکل گیرد. می توان در دریای کلام ایشان جان شست. می شود با کلام ایشان جان را یک جهان انگیزه کرد برای کار، کاری که راز ساختن زندگی و کشور است و راستی وقتی می شنویم یا می خوانیم این کلام برانگیزاننده را که «من در زمین کشاورزی ام کار می کنم تا آن که عرق از بدنم سرازیر می شود، در حالی که هستند کسانی که به جای من کار و مرا از کار کردن بی نیاز کنند. ولی من کار می کنم تا خداوند ببیند که در جست وجوی روزی حلالم»... چه حالی به ما دست می دهد؟ آیا برای رفتن سرکار و تلاش مضاعف کردن، لحظه شماری نمی کنیم ؟ آیا این کلام «نقشه راهی» نیست برای تلاش و کار افزون تر در اندازه یک حماسه؟ ما ایرانیان، حماسه سیاسی را رقم زده ایم در پرتوی هدایت ولایت و امروز باید حماسه اقتصادی را تحقق بخشیم باز هم در پرتوی انوار هدایت امامت و این حدیث نورانی جان را تازه می کند تا ما جهان را تازه کنیم. در فرازی دیگر و حدیثی جان افزا تکریم تلاش گران جامعه را می خوانیم که؛ «خداوند در زمین بندگانی دارد که برای برآوردن نیازهای مردم می کوشند. اینان ایمنی یافتگان روز قیامت اند.»... باری امروز «باید» مومن نه تنها برای تمشیت امور خود تلاش کند بلکه «باید» برای گره گشایی از مشکلات مردم هم بکوشد و برای سازندگی کشور نیز هم و این عین شیعگی و غایت نگاه متعالی است. پس چنین باشیم...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/09/19 شماره انتشار 18572 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید