این اربعین متفاوت

یک اربعین متفاوت در پیش داریم، این درست که اربعین پیشانی نوشت یک روز در تقویم همه سال هاست. این هم درست که اربعین بر مدار عاشورا در باور دینی ما جایگاه در خوری دارد، اما «این اربعین» متفاوت با دیگر اربعین هاست. چرا که شرایط متفاوت است. چرا که، عراق، روزهای حساسی را می گذراند، چرا که داعش توحشی بسان شمر و سنان در منطقه می پراکند، چرا که آنان حاضرند کور شوند، اما شکوه اربعین را نبینند، چرا که ما نیز اراده کرده ایم، «غیرت نمایی» و «قدرت نمایی» را در اوج به تماشای جهانیان بگذاریم تا کور شود هر آنکه نتواند دید و گفته ایم، نه تنها بخشی از عراق، اگر همه دنیا هم از یزید، لبریز شود، ما پشت به سالار شهیدان نخواهیم کرد، لذاست که عراقی ها، میلیون در میلیون از هر جای این کشور راهی کربلا می شوند و از ایران نیز، بیش از یک میلیون نفر با عشق، با جان، جهان را به تماشای حماسه حضور خود می خوانند و این رفتن و این خوانش، چنان شکوهی دارد که اربعین را بیش از گذشته، رنگ حسینی می زند و حضوری چنین بهنگام، دراربعینی متفاوت، نفی توحش داعش، نفی هراس از حرام کرداری تروریست ها، نفی توطئه هایی که نابرادری می پرورد، نفی هر چه غیر حق است را به دنبال دارد.

این اربعین متفاوت است، هم برای آنانی که در عراق به سوی کربلا حرکت می کنند و هم برای ما که چشم به کربلا داریم و دلمان در هوای حرم پرواز می کند و چشمی اگر باشد، در خواهد یافت، این اربعین نه فقط چند میلیون زائر کربلایی می شوند که صدها میلیون دل عاشق نیز در این بهشت، عهد خویش را با سیدالشهدا تازه می کنند. دنیا هم به خوبی، پیام این حضور را، این همراهی را و حتی این همدلی و توجه شکل گرفته در ایران را می فهمد و پس از اربعین بیش از همیشه این خط پررنگ خواهد شد که داعش رفتنی است، باطل رفتنی است، یزید رفتنی است. شمر رفتنی است و آنکه می ماند، حسین علیه السلام است و خط روشنی که انسانیت را، آزادگی را، حقیقت را، عدالت را و... درس می دهد.

این اربعین متفاوت است ما هم متفاوت تر و پرشکوه تر، اربعین را برگزار کنیم. اربعینی با طعم عاشورا، پر از شور، اندیشه، شعور، بصیرت، آگاهی، حسین محوری و ولایت مداری. اربعینی چنین به یقین پایان باطل را نزدیک تر می کند.

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/09/19 شماره انتشار 18855 /صفحه16/بدون موضوع

/ 0 نظر / 91 بازدید