فرهنگ رضوی رابه جهان برسانید

باید بلند تر از همیشه از فرهنگی سخن گفت که در نماد نگاه امام رئوف(ع) متجلی می شود.باید به نهاد سازی برخاست درس های این مدرسه بهشت آفرین را و به عمل باید مبین و مروج سبک زندگی رضوی شد.ضرورت این مسئله امروز بیش از همیشه است تا در یک" غیریت سازی" آشکار در برابر نگاه استفهامی جهان، اسلام ناب را از" سیه کرداری اسلام نمایانه" مرگ آفرینان جدا کرد و به همه گفت این "عارضه صهیونیستی" هزاران کیلومتر با اسلام فاصله دارد.فکر می کنم این روز ها که هم گردشگران از کشور های مختلف به ایران می آیند و هم در آیین پرشکوه دهه کرامت، فرهیختگانی از ملل گوناگون میهمان شهر همیشه آفتابی مشهد الرضایند فرصت مناسبی است تا مرزها چنان شفاف شود که هر گردشگر و هر مسافری که می آید در بازگشت به دیار خود سفیر فرهنگی شود که انسان را بر مدار صلح به صلاح می رساند. سفیر شود وجلوه های رحمانی دین را برای مردمان خویش بیان و با ترسیم هندسه معارف رضوی سبک زندگی جاوید امام رضا علیه السلام را معرفی کند تا جهان بداند اسلام نه آن است که از تیغ خون ریز داعش می چکد بلکه اسلام، زلال عطش زدایی است که در سقاخانه امام رضا(ع) به لب ها حلاوت می بخشد. به مردم بگوید فرهنگ رضوی که حقیقت اسلام است فرهنگ صلح و صلاح و اصلاح است و زندگی را و فرصت هر روز بهتر زندگی کردن را حق انسان می داند که هیچ کس "حق ندارد" آن را از او سلب کند. بگوید اسلام رضوی، که همان اسلام ناب محمدی است بر اساس باور "زیبازیستی" نه تنها با دوستان که حتی با دشمنان هم بر مدار مروت است. در اوج جوانمردی...

این پیامی است که باید به مردم جهان رسانده و گفته شود: در ایران در پرتو انوار حضرت شمس الشموس (ع) فرهنگی روز به روز" جان افزا" تر می شود که جهان را امن و سرشار از آرامش برای همه می خواهد .باید از زائران، مسافران و گردشگران سفیرانی قد برکشند و به جهانیان بگویند: داعش نه اسلام که دشنه صهیونیزم است که در پهلوی جهان اسلام قرار گرفته است. سکه سیاهی است که در میان باورمندان حقیقی اسلام رواجی ندارد. بگویید هر کس می خواهد اسلام را بشناسد چشم گیرد از این صحنه های سیاه سیاه پوشان تروریست و به این سو نگاه کند: به امام رضا علیه السلام، که اسلاف همین سیه روزان تروریست می خواستند ترورش کنند. بگویند ایرانیان خود زخم خورده مظلوم ترور هستند. به ویژه که" دومین کنگره بین المللی 17 هزار شهید ترور" نیز پیش رو است و تا روز ملی مبارزه با ترور نیز فاصله چندانی نداریم.

بگویند در ایران جشنواره ای است که همه مردم را بر محور امام رضا(ع)، شاد و پرنشاط می خواهد و برای ترویج آن نیز همه ظرفیت ها را به خدمت گرفته است. هنرمندان به شوق آمده اند و عالمان به معرفت و شاعران به عشق. همه آمده اند تا صفحه ای رقم زنند که نشان دهنده چهره حقیقی اسلام باشد. صفحه ای که چشم جهانیان را به زیبایی بنوازد. صفحه ای که از هر حرفش زندگی می تراود و از هر جلوه اش جمالی شکل می گیرد که جهان را زیبا تر می کند...

به سخن برخیزند و نگذارند چهره های سفاک و آدم کشان حرفه ای خود را به عنوان نماد اسلام معرفی کنند که آنان نماد مرگ و ترور و صهیونیزم هستند نه اسلام، که نماد اسلام این جاست در فرهنگ و سبک زندگی رضوی...

خراسان - مورخ یکشنبه 1394/06/01 شماره انتشار 19050 /صفحه16/بدون موضوع

 
/ 0 نظر / 93 بازدید