الزامات بعد از سهميه بندي بنزين

سهميه بندي بنزين را به عنوان يك واقعيت بايد پذيرفت و براي تدبير امور با توجه به ظرفيت موجود چاره انديشي كرد. اين بخش كار به ما برمي گردد كه به عنوان شهروندان معمولي بايد از سهميه اي مشخص استفاده كنيم و ما هم چاره كار خويش مي دانيم اما از آن سوي ماجرا هم بايد به ياد مسئولان آورد كه قرار، ساماندهي سوخت بود كه سهميه بندي فقط يكي از سرفصل هاي آن است و ضرورتي اجتناب ناپذير است كه «ساماندهي سوخت»را به ديد كلان بنگرند و با پرهيز از بخشي نگري، به تمشيت امور بپردازند تا مشكلات مردم در منحني كاهش قرار گيرد.  اگرچه پسنديده تر آن بود كه پس از تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي و خصوصا افزايش اتوبوس هاي واحد در كليه خطوط و شهرها متناسب با جمعيت تحت پوشش و تسريع در پروژه قطار شهري در شهرهايي كه كار آغاز شده است و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي و ريز كردن پروژه به گونه اي كه هيچ گروه و منطقه اي با مشكل مواجه نشود اقدام به سهميه بندي مي شد، اما به هر حال، اينك كه تصميم به سهميه بندي گرفته شده و تصميمي قابل احترام، شايسته است مسئولان، همه هم و تلاش خويش را مصروف كارهاي اولويت دار افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي كنند تا مردم در زماني كوتاه بتوانند از بار رواني ماجرا، بدر آيند و با استفاده از امكانات استرس وارد شده به جامعه از ميان برود و نگراني از اذهان پاك و آرامش جايگزين آن شود.گفتني ديگر كه مردم هم بر آن تاكيد دارند اين است كه مسئولاني كه از نظر امنيتي مانعي ندارند خود را ملزم كنند لااقل چند روزي از ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده كنند تا هم حرف هاي مردم را بي واسطه و روتوش نشده بشنوند و هم چهره مردم را بي گريم ببينند و هم واقعيت را با همه وجود لمس كنند، شايد درك مستقيم واقعيت هاي حمل و نقل عمومي كه شيرين هم نيست، آنها را براي رفع مشكل به تكاپو وادارد. هم براي تقويت ناوگان و هم براي توسعه ظرفيت گازسوز كردن خودروها و هم افزايش جايگاه هاي سوخت CNG آن هم به فوريت و بي هيچ فرصت سوزي تا مردم نتيجه كار را ببينند و ايمان شان به عملگرايي مسئولان محكم تر شود. مضافا اين كه مسئولان در راستاي ارتقاي اعتماد عمومي، بايد براي واقعي كردن قيمت خودرو نيز چاره اي بينديشند تا مردم بدانند همچنان كه دولت نسبت به بد استفاده كردن بعضي ها از يارانه عمومي حساس است، نسبت به سرمايه مردم كه به دست خودروسازان مي افتد هم احساس مسئوليت مي كند.  مردم صريح و شفاف مي گويند وقتي قرار است سوخت ساماندهي شود كه صد البته بايد بشود و تا حالا هم ضرر و زيان عقب افتادن آن را پرداخته ايم خوب است وضعيت خودروها اعم از كيفيت و كميت و قيمت آن هم سامان يابد تا مردم هم خودرويي با كيفيت به اندازه پولي كه مي دهند، استفاده نمايند و اين عين عدالت است.گفتني ديگر اين كه مسئولان بايد به مردم بگويند كه با سهميه بندي وضعيت قاچاق سوخت مخصوصا آن بخشي كه مي گفتند فقط پول آن از ايران خارج مي شود و خود بنزين گاه وارد شبكه نشده قاچاق مي شود، چه شد؟ آيا مافيا از بازار سوخت ايران قطع اميد كرده است؟ اميدواريم چنين باشد.(ص-۲)

/ 0 نظر / 92 بازدید