بسيج و سازندگي

وقتي بسيج به فرهنگ كار و تلاش و مجاهده تبديل مي شود، چقدر دوست دارم كارها بسيجي وار انجام شود و آدم ها هم همه بسيجي باشند، تا كارها با كمترين هزينه به انجام رسد و بيشترين بازده را داشته باشد. هميشه دوست داشته ام، فرهنگ بسيجي، همان فرهنگي كه در دفاع مقدس شكل گرفت و كار را و ايثار را و مجاهدت را وارد ادبيات رفتاري ما كرد، روزي در جامعه هم حرف اول را بزند و ارزش همه براساس عدالت سنجيده شود و ميزان كارايي و توانايي ملاك واگذاري مسئوليت ها شود نه وابستگي جناحي و تملق و شعار و ... كه هركدام به تنهايي يك ضدارزش بزرگ است.
هميشه آرزو كرده ام بسيج در حوزه هاي مختلف ماموريت به عهده گيرد و كارها را به سامان كند و حالا خوشحالم كه تا حدودي آرزويم به واقعيت نزديك مي شود لااقل در بسيج سازندگي كه خالي از شعار و بدون چشم داشتن به دست ديگران و بي آنكه شوق نام و طمع نان داشته باشند. با همه وجود كار مي كنند، آن هم نه در «تختگاه» و در جاهاي نرم و راحت، بلكه سختي را بر جان هموار مي كنند تا از قطر سختي كه مردم محروم تحمل مي كنند بكاهند. زخم ها را به جان مي خرند تا زخمي را مرهم گذارند، مشكلات را كوله بار مي كنند و بر شانه مي كشند تا مشكلي را از دوش جمعي بردارند. حالا چندي است خبرهاي خوشي از استان هاي مختلف به دست ما مي رسد كه بسيج سازندگي در ياري مردم، قدم هاي خوبي برداشته است و در سال گذشته در همين صفحه ده ها خبر به چاپ رسيد از كارهاي عمراني، بهداشتي، كشاورزي و ... كه توسط بسيجيان به بهره برداري رسيد. حالا ديگر حضور بسيج و بسيجي افراد در حوزه سازندگي و ياري مردم محروم يك آرزو نيست، دعايي اجابت شده است. حالا بايد با ايمان به دست هاي توانا در اين آرزو بود كه فرهنگ بسيجي همه گير شود تا همه مشكلات از سر راه مردم كنار رود و همه مردم به حق خود در برخورداري از ظرفيت هاي فعليت يافته منطقه خويش برسند. من يك آرزوي ديگر هم دارم و آن اين كه بسيج سازندگي با ظرفيت سازي در كشاورزي و روستا، دگر باره رونق را به اين مناطق بازگرداند و زمينه بازگشت مهاجران به روستاها را فراهم آورد تا اينان نيز، همت به كار گيرند و ياعلي بگويند و دست به كار سازندگي كشاورزي، توليد و فراوان سازي محصولات بزنند، محصولاتي كيفي در كميت فراوان كه به هر جاي جهان صادر شود، شناسنامه ايراني داشته باشد و نام ايران را پرآوازه تر كند. اين هم شدني است. از بسيج كارهاي بسيار سخت تري كه به سامان رسانده است ديده ايم، مثل دفاع مقدس. پس اين آرزوي پر از انتظار هم مي تواند برآورده شود.(ص-۶)

/ 0 نظر / 93 بازدید