گرگ‌ها را بکشيد!

گرگ‌ها را بکشيد،   (26/02/85)
«امنيت سوزان» را بايد در همان آتشي که خود افروخته‌اند «سوزاند». چه گرانسنگ گوهر امنيت، بازيچه«بچه‌هاي شيطان» نيست که هر دريوزه‌ مخنثي بخواهد با دست‌هاي ناپاک خويش بر آن خراشي اندازد. اين را پيشتر هم نشان داده‌ايم که خدشه در امنيت را به هيچ قيمتي تحمل نمي‌کنيم. گواهش هم تقديم هزار در هزار شهيدي‌بود که در هشت سال دفاع مقدس تقديم سرفرازي ايران اسلامي کرديم تا«ايران امن» و «ايراني در امنيت» بماند و زندگي کند. آن روزها در کردستان«مسيحي» ظهور کرده بود به نام«محمد بروجردي» که قلبش براي زن و مرد کرد مي‌تپيد و آنها را عاشقانه دوست مي‌داشت. اما از ديگر سو برخلاف ترتيب تاريخي ظهور موسي و عيسي، اين بار موسي، اين فرعون‌کش بزرگ، در کنار مسيح قد‌کشيد و در قامت«محمود کاوه»، دمار از روزگار امنيت سوزان در آورد و چنان بي‌امان جنگيد که نامش،«کليد پيروزي» شد و هيبتش، دشمن‌کش، حالا هم در منطقه شرق کشور و در استانهايي که بوزينه‌گاني چون«ريگي» و جنايت پيشه‌گان ديگر امنيت کشور و امان مردم را هدف قرار داده‌اند، نيازمند حضور «بروجردي و کاوه» هستيم تا مسيح‌وار غم مردم محروم آن سامان بخورند و بر زخم‌هاشان مرهم بگذارند و باز از ديگر سو، همه شرارت‌پيشه‌گان هرزه‌گري که ريگ به کفش دارند را چونان«ريگ بيابان» بر«خاک مذلت» بکوبند. مطمئن باشند شرارت‌کاران و توطئه و جنايت که اين بيشه هرگز خالي از شيران و پلنگان نيست. مطمئن باشند، گام نهادن در بيشه، پاسخ سخت پلنگ را به دنبال خواهد داشت چنانکه کاشتن باد، دروي طوفان را به دنبال دارد ما هم با همين اطمينان و با يقين به خيزش دوباره شيران، به نام شهداي جاده بم، شهداي تاسوکي و همه شهداي مظلوم سيستان و بلوچستان و کرمان وظيفه اصلي مسئولان را مبني بر تامين همه‌جانبه امنيت فرد فرد اين ديار به عنوان يک «حق مسلم» و انکارناشدني، به ياد مي‌آوريم و مي‌خواهيم از آنها که با همه توان خود هم اشرار را از ميان بردارند و هم شرارت را و هم زمينه‌هاي شرارت را، و اين نيازمند تغيير وضعيت نيروها، هوشياري مضاعف امنيت‌سازان و امنيت‌بانان، توجه دقيق، علمي و عملي به منطقه و برنامه‌ريزي هوشمندانه مديران است. مطمئن باشيم که در اين شرايط بايد فرماندهان بلندآوازه که نامشان، ترجمان غيرت و قدرت است با حضور فيزيکي خود دراين مناطق، هراس را به رگ‌هاي نفرين شده اشرار تزريق کنند. از اين پس اشرار نبايد احساس امنيت و حتي«احساس وجود» کنند. هر چه تابه حال صبوري به خرج داديم بس است. هر چه مردم مظلوم منطقه، در احساس ناامني به سر بردند، بس است از اين پس مردم بايد احساس آرامش و امنيت کنند اما امنيت و آرامش بايد براي اشرار به يک آرزوي دست‌نيافتني تبديل شود. بايد آنانکه آتش را روشن کرده‌اند خود، اولين قربانيان اين بازي شيطاني باشند. نکته‌اي که بايد حتما" در برنامه‌ريزي‌ها و کنش‌ها مدنظر باشد اين است که مسئله، مسئله شرارت و امنيت‌سوزي است و هرگز رنگ قومي و قبيله‌اي ندارد پس در نهايت احترام به همه اقوام و قبايل و زبانها بايد طرح مقابله جدي با آنها را مهندسي و اجرايي کرد. تاکنون هزينه شرارت‌ها را هم همه اقوام، با خون خويش پرداخته‌اند، پس بايد انتقام همه خونها را از«عبدالشيطان»ها، مطالبه کرد. محکم، مصمم و قاطع و مردم هم در تماس با خبرنگاران ما بر اين نکته تاکيد دارند که مسامحه در برخورد با اين پديده‌هاي شوم، بازي با امنيت، حيثيت و حتي حرمت ناموس‌هاست. آنها مي‌گويند، رحمت آوردن بر گرگ بي‌رحم، بي‌حرمتي به مردم است. پس دندانهاي گرگ را بکشيد و خود گرگ را هم بکشيد، چه توبه گرگ، مرگ است و مرگ گرگ و امنيت، از حقوق مسلم و بديهي مردم است که درباره آن سستي و کاهلي از هيچ کس پذيرفته نيست. پس گرگ‌ها را بکشيد،  (ص۲)

/ 0 نظر / 95 بازدید