آزمون راستی

سیاه و سفید(۴٣)

 

آزمون راستی و ناراستی هرکس بسته به کار و شانی که دارد متفاوت می شود لذا نمی شود عیار صداقت و ناصادق بودن فرد را از روی زبان او سنجید و صرفا به گفتارش نمره داد. بله صداقت در گفتار یکی از شئون راستی است که فراگیرترین هم است اما صداقت مفاهیم و مصادیق متفاوت دارد، ازجمله وقتی از یک پزشک صادق، سخن به میان می آید، صرفا بحث صداقت گفتاری او نیست بلکه صداقت کرداری هم ملاک است. پزشک صادق کسی است که صادقانه علم و تجربه و مهارت خود را در خدمت به مردم به کار گیرد و برای درمان درد بیماران با همه وجود تلاش کند. این صداقت فعلی و افعالی از او چهره ای صادق می سازد که افراد را به احترام او تمام قد برمی خیزاند.

 

کارمند صادق کسی است که علاوه بر صداقت گفتاری، بازه زمانی تعریف شده را برای کار فقط با کار پر کند و وظایف محوله را هم چنان راست و درست انجام دهد که در شان یک شهروند مسلمان ایرانی است. کشاورز صادق هم، محصول تولیدی اش معرف میزان صداقت اوست.

او کالاهای مرغوب را با نامرغوب مخلوط نمی کند تا به بالاترین قیمت بفروشد بلکه در قبال هر کالا، درست قیمت خود آن را مطالبه می کند. مدیر صادق هم، صداقت گفتاری را به صداقت افعالی زینت می بخشد و از ظرفیت کارکنانش به بهترین شکل استفاده می کند و استعدادهای در اختیار را از قوه به فعلیت می رساند. شخصیت افراد را محترم می شمارد و در برکشیدن و بزرگ کردن افرادش چنان صادقانه عمل می کند که فردا، آن کارکنان هم بر مدار صداقت کار کنند و چنان قد بکشند و بزرگ شوند که در دست های خویش توان انجام کارهای بزرگ ببینند ، راننده صادق هم کسی است که صداقت گفتاری را با رعایت صادقانه قانون و مقررات ، کامل می کند و خود را در مسیر تکامل اخلاقی گامی به پیش می برد. صداقت خانم خانه دار هم به صداقت مدیریت کردن خانواده است و بهترین بهره برداری از «آن چه هست»...

به دیگر عبارت ما، در کنار صداقت گفتاری، که موضوعی تقریبا فردی تر است ، نیازمند ترویج صداقت رفتاری حرفه ای در میان آحاد جامعه از هر صنف و گروه و جایگاهی می باشیم تا بسیاری از مشکلات از میان برخیزد و شیرینی صداقت جای آن ها بنشیند، مطمئن باشیم زندگی در جامعه ای که افراد ملتزم به اخلاق فردی صادقانه و یا پیروان اخلاق مدرن که بازهم صداقت را محور قرار خواهد داد باشند، بسیار دلنشین تر و زیباتر، از همزیستی با کسانی است که صداقت را در حد زبان خلاصه می کنند صداقت زبانی مثل عبادت زبانی است که برای هر فرد در هر جامعه لازم است، هرچند کافی نباشد پس همان گونه که برای رسیدن از عبادت تا عبودیت باید تلاش کرد باید برای ارتقای صداقت زبانی به صداقت افعالی و حرفه ای هم کوشید.

چه صداقت اعتمادآفرین است ، اعتماد که آمد، آ رامش هم می آید. در بستر آرامش هم استعدادها شکوفا می شوند و در بهار شکوفا شدن استعدادها هم کام همه از شهد میوه های چنین درختانی شیرین می شود پس هرکس و هرکجا که هستیم برای شیرین تر شدن کام مردم، تلاش کنیم. کام مردم که شیرین شود، ما هم تلخ کام نخواهیم بود، بلکه ما نیز شهد صداقت را خواهیم چشید.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17385 ، تاریخ انتشار 880718

 

/ 0 نظر / 112 بازدید