در خانه ما چه خبر است؟

سیاه و سفید(۲۰۸)
 

زمان متحول می شود، زمین هم. گل ها- که امروز روز گل و گیاه است- پیغام این تحول هستند و تفسیر این واقعیت که زمین و زمان خوب متحول شده اند و روزگارشان پی تقدیر احسن الحال است ... این باید اشارتی باشد برای انسان که زمان و زمین را در اختیار دارد تا چشم به تحول بگشاید.چه انسان بیش از هر چیز دیگر، بیش و پیش از هر موجود دیگری شایسته و بایسته تحول است و اگر چنین نشود اول به خود ظلم کرده است و دوم نعمت توان تحول را کفران کرده است این کفران نعمت هم عقوبت سختی در پی دارد. من به این باور رسیده ام که عذاب ها و عقاب های الهی همه پیامد استفاده نکردن از فرصت هاست و الا اگر انسان ها از فرصت بندگی کردن استفاده کنند جهنم بی مشتری می ماند. فلسفه خلقت هم بندگی کردن است این سخن قرآن است که «ماجن و انس را خلق نکردیم مگر برای این که بندگی کنند» اما به راستی ما اهل بندگی هستیم؟ پاسخ این سوال را باید در زندگی خود بجوییم و آن وقت جلوی آینه بایستیم و به خودمان بگوییم. اگر بندگی می کردیم این همه در زندگی مان مشکلات نبود اگر بندگی می کردیم می توانستیم زندگی کنیم با مهر، با عاطفه با سازگاری نه این که از هر ۴ ازدواج در تهران، یک مورد به طلاق و جدایی منجر شود و دیگر زندگی ها هم رنگ زندگی سرشار از مهربانی اهل معرفت نداشته باشد تا جایی که استاد بزرگوار آیت ا...فاطمی نیا به فغان آیند که خانمی است شوهرش بسیار متدین و اهل نماز و روزه؛ خانم افسرده شده است. رسیدگی کردیم دیدیم ۲۰ سال این آقا صبح گفته خداحافظ، شب گفته سلام. بله. همان آدم مومن مقدس. نماز جماعتش را با غفیله اش همه را در مسجد خوانده آمده. بله بعضی ها دین را مسخره کرده اند. دین این نیست که عزیز من.شب می آید خانه. حاجی شام داریم، بیاورم؟با یک لحنی می گوید: چی داریم؟یک لقمه خورده می گویند حاجی خوابش برد. هیچی. روی حاجی رو بپوشونید! صبح هم بیدار شده نماز و تعقیبات. بعد هم با اخم خداحافظ.نه یکی نه دو تا بلکه یک گونی پر؛ خانم ها نامه نوشتند. حرفشان این است که جیبمان پر از پول است. طلا، امکانات و خانه بزرگ ...ولی محبت ندیدیم.این موضوع یک طرفه نیست.از آن طرف آقا داریم که خانم افسرده اش کرده است. این قدر خانم بداخلاقی کرده آقا نمی داند چه کار کند.یک خورده بشینید محاسبه نفس بکنید. در بهار درختان را هرس می کنند، چند تا گل می کارند. چند تا گل بکارید. گل رافت و عطوفت بکار!خانم، آقا! ببینم می توانی اخلاقت را خوب کنی! می توانی فریاد بزنی! می توانی غضب را کنترل کنی! وقتی به باغچه رسیدگی می کنند، بعضی گیاه ها را که خشک شده، در بهار از ریشه در می آورند. این تکبر را بندازید دور. گیاه از خود راضی بودن را بنداز دور. پس کی می خواهیم متحول بشویم؟راستی ما کجا ایستاده ایم؟ زندگی ما رنگی از بهار به خود می بیند یا پر از پاییز است پر از درختان خشک لحظه ها و برگ های در هم شکسته نگاه. راستی روزگار ما چگونه است؟

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1389/03/25 شماره انتشار 17575/صفحه۸/خانواده وسلامت

/ 0 نظر / 89 بازدید