بیا مشهد عاشقان را ببین!

بال هم که نباشد پرواز آسان است وقتی عشق به فصیح ترین زبان تو را به زیارت خاصه حضرت مهربانی فرا می خواند و تو کبوتر نیستی اما پرواز را با همه وجود باور می کنی تا در ناب ترین لحظه ها، در نازترین قسمت زمین، عاشقانه ترین زیارتنامه ها را تلاوت کنی و دل و دیده و لب را معطر کنی.

تو سعادتمندی که بی بال و پر، پرواز می کنی و بزرگ هنرمندان عالم که اهل عشقند را توان این گونه پریدن است...

و وقتی هنرمندانه پرواز می کنی چقدر فاصله زمین و آسمان کم می شود و چه فاصله نزدیکی است تا اوج وقتی موج عشق دریای دلت را بی قرار می کند.

سعادتمند است این ذرات برگزیده که از هم افزایی خود خاک خدایی شهر بهشت را تشکیل می دهند، سعادتمند هستند افرادی که در این خاک و بر این خاک خدای خویش را عاشقانه به راز و نیاز می خوانند.

عزیز است مشهد، عزیزند مشهدی ها و عزیزند همه کسانی که از راه دور و نزدیک در روز زیارت خاصه مولا علی بن موسی الرضا به مشهد می آیند و یا در دل خویش چراغ حرم را روشن می کنند به گاه زیارتنامه خوانی، عزت آفرین است روز زیارتی خاص امام رضا(ع) برای همه کسانی که با زیارت بزرگ می شوند...

خراسان - مورخ یکشنبه 1389/08/09 شماره انتشار 17687 /صفحه۶/آینه تماشا

/ 0 نظر / 94 بازدید