بوق اتوبوس و اعتراض مسافران

مدام بوق می زد... بوق... بوق... بوق... شاید اگر سرباز بود این راننده تیربارچی می شد! رگباری بوق می زد. شاید هم عادتش شده بود آقای راننده اتوبوس که در خیابان های مشهد فاصله بوق ها را کمتر می کرد! دقایق با بوق های رگباری تحمل ناشدنی تر می شد، ناگهان اولین فرد چراغ اعتراض را روشن کرد در فاصله چهارراه خواجه ربیع تا میدان شهدا، راننده اما گفت: ناراحتی؟ برو پایین! برو اتوبوسی سوار شو که بوق نمی زند! برو با تاکسی... مرد اما جوابش را داد؛ شما وظیفه داری- بی منت- به همه شهروندان خدمت بدهی. مردم در اتوبوس باید آسایش و آرامش داشته باشند نه این که در بمباران آلاینده های صوتی قرار بگیرند.راننده گفت: همینه که هست، نمی خوای بفرما بیرون، برو به هر کس و هر جا که می خواهی شکایت کن! دیگری از مسافران به پاسخ آمد که؛ البته شکایت که سرجاش اما همین الان حق نداری به مسافران بی حرمتی کنی. باید رعایت حرمت بشود و... صدای نفر سوم هم به پشتیبانی بلند شد، قبل از آن که آقای راننده بتواند جواب دهد، چهارمی اما گفت: صلوات بفرستید واللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم فضای اتوبوس را معطر کرد. دومین معترض اما گفت: صلوات می فرستیم اما این به معنای ناگفتن حرف ها نیست. آقای راننده باید بپذیرد که این همه بوق نزند. بوق هم مثل سخن است که جایی دارد، چنانکه گفته اند: هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. همانطور که سخن گفتن بی موقع نادرست است، بوق زدن بی موقع هم نادرست و مردم آزاری است و... گفت و گو ها اگرچه در اعتراض به بوق زدن آقای راننده آغاز شد اما به مباحث حقوق شهروندی و رفتار درست اجتماعی رسید تا جایی که نه راننده بوق زد و نه مردم به آن پرداختند اما گفته های مردم نشان می داد ضرورت رعایت حقوق دیگران هر روز پراهمیت تر می شود و یک نکته دیگر هم می شد از این ماجرا درس گرفت که اگر یک نفر به مطالبه حق برخیزد موفق نخواهد بود، اما وقتی که دیگران با او همراهی کنند اثرگذار خواهد بود.

جماعت ساکت معمولا هنجارشکنان را جری تر می کند که مثلا این همه آدم هستند و چیزی نمی گویند آن وقت تو اعتراض می کنی؟ سویه دیگر این ماجرا هم امربه معروف و نهی از منکر بود. یک واجب شرعی، قانونی با کاربرد حد بالای اجتماعی که می تواند جلوی بسیاری از ناهنجاری های رفتاری و گناهان فردی و اجتماعی را بگیرد. اگر ما مومنانه به آن اهتمام نشان دهیم و فریاد اعتراض ما روی سر آمر به معروف و ناهی از منکر آوار نشود. آن وقت جلوی یک خطا مثل بوق زدن نابه جا تا اختلاس های بزرگ، بی عدالتی های ایمان سوز و بیدادهای مردافکن گرفته می شود فقط ما باید حساس باشیم...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1389/10/04 شماره انتشار 17730 /صفحه۶/جامعه
/ 0 نظر / 90 بازدید