امام خوبی ها


حسین خون خداست،سرآغاز خوبی ها.او خوبی را برای همه می خواست حتی برای دشمنانش،لذا سپاهیان تشنه حر را سیراب کرد،حتی پس از این که شنید کوفیان مسلم را،قاصد او را،شهید کرده اند.اما امام حسین(ع) امام خوبی هاست بگذار آن سوی میدان دشمن زشت اندیش باشد!

من با خود فکر می کنم،چگونه می شود که کوفه، مرکز خلافت امام علی(ع)،به اولاد او چنان ظلم کنند که حتی خون امام حسین(ع) را بریزند.

راستی اگر آن ها امام را دوست نداشتند چرا برایش نامه نوشتند؟

چرا دعوتش کردند؛ چرا او را کشتند. چرا به آن ها آب ندادند،راستی آدم بزرگ ها وقتی روزه می گیرند برای رسیدن به زمان افطار لحظه شماری می کنند و خداخدا که زودتر،اذان بگویند.

ولی کودکان امام حسین(ع) ٣ روز آب نداشتند و چقدر بد بودند کوفیان که گل های امام حسین(ع) را لب تشنه گذاشتند و خود امام و یارانش را تشنه شهید کردند.چقدر بد بودند آن ها که سر امام و یارانش را از بدن جدا کردند،چقدر بد بودند که خیمه های امام(ع) را آتش زدند.

چقدر بد بودند آن ها ...امام حسین(ع) که خوب ترین بود اما تا آخر با آن ها جنگید و تسلیم نشد و دین خدا را با خون خود و جان عزیزانش یاری کرد تا امروز به دست ما برسد.کاش ما هم با کارخوب،زحمات امام حسین(ع) را بی پاسخ نگذاریم.

محمدعلی (شاهد) بنی اسدی - کلاس چهارم

صفحه R05 فرهنگ (رضوی) ، شماره سریال 17172 ، تاریخ انتشار 871015

 

/ 0 نظر / 89 بازدید