شهیدان و سواد زندگی

 

هشت سال ایام نوروز، گروهی از بهترین فرزندان این آب و خاک، به انتخاب خود، عوض اینکه در کنار خانواده خود باشند، عوض اینکه از این خانه به آن خانه شوند برای دید و بازدید نوروزی، از این سنگر به آن سنگر می رفتند برای دفاع از حرمت نوروز ایرانی، برای حراست از مردمی که حق شان برگزاری نوروز امن است.

برای تکریم حق آزادی و تکریم آزادگی. آنان می توانستند مثل خیلی های دیگر، در شهر و دیار خود، خیالی آسوده داشته باشند. می توانستند مکان زندگی خود را جوری انتخاب کنند که نه تنها خمپاره و توپ که حتی موشک های دوربرد و هواپیماهای دورپرواز هم به آنجا نرسند اما « به انتخاب تمام قد خودشان» از صدها کیلومتر آن سوتر،خود را به جبهه می رساند و تیر ها و ترکش ها را به جان می خریدند تا حق مطلب را در تراز آزادگی ادا کنند.

این بود که به رزمندگان و جانبازان و آزادگان و به ویژه شهیدان، حرمت مضاعف می داد چه جبر، ارزشی که باید ندارد و آدم ها در ساحت آزادی و با اختیار و انتخاب، به شانی خلیفه الهی می رسند بعد آنکه امتحانات و ابتلائات مهم را پشت سر بگذارند.

ادامه زندگی هم نتیجه بخش اول انتخاب است و زیبا گفته اند که؛زندگی شما نتیجه انتخاب های شما تا این لحظه است. هر جا که هستید و هر کسی که هستید به دلیل انتخاب ها و تصمیم هایی است که تا این لحظه گرفته اید. هر کاری که انجام می دهید بر اساس ارزش های غالب در آن لحظه است.حتی هیچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب است.

چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید، کنترل کامل زندگیتان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست...این انتخاب عاشقانه هم به دلیرمردان این دیار ارزشی ماندگار می بخشد که تا همیشه باید بدان تکریم شوند.

نمی شود گفت، روزی رفتند و باز آمدند و تمام. نه، نتیجه انتخاب ها معمولا ماندگار است و هرچه انتخاب بزرگتر باشد، نتیجه آن هم ماندگار تر و گسترده تر است. فاصله ارزش گذاری آدم ها هم دقیقا به انتخاب شان بستگی دارد. آنانی که انتخاب درست کردند، نتیجه آن را در ادامه زندگی خود و یا حتی بعد زندگی مادی خود هم می بینند اما آنانکه در فصل انتخاب، غفلت کردند و در کوچه کاهلی، سرگردان ماندند هرکز نخواهند توانست خود را به صاحبان انتخاب درست برسانند.

اینکه خداوند جهاد را بابی از ابواب جنت می شمارد که فقط به روی خاصان درگاه خویش می گشاید بدان اشارت دارد که وقتی با انتخاب درست خود را به جبهه حق رساندید می توانید از این در وارد شوید و قطعا « این در» به روی دیگران باز نیست حتی اگر در های دیگر باز باشد.

به هر روی، زندگی در تمام ساحت های خود و حتی زیست آخرتی انسان، نتیجه انتخاب امروز ماست. اصحاب جهاد و شهادت، درست انتخاب کردند، ما هم درست انتخاب کنیم تا ادامه راه نیز به سوی راستی و درستی، همیشه باز باشد. امروز هم بر صراط شهدا بمانیم تا نتیجه آن نه فقط برای خود ما که برای جامعه ما هم روشن باشد، ان شاالa

 

حیات / تاریخ انتشار: سه شنبه 7 فروردین 1397 | شناسه مطلب: 137951

 http://hayat.ir/fa/137951/


/ 0 نظر / 99 بازدید