پاکیزه جانی در کلام امام علی النقی(ع)

 

قانون با همه کاربردی بودنش، حتی وقتی توسط مأمورانی قاطع و با تدبیر هم اعمال شود، بالاخره جایی خط پایان دارد. جایی که نگاه قاطع مأموران قانون نباشد، پا گذاشتن روی آن یا گذشتن از آن توسط برخی اتفاق می افتد، اما «اخلاق» قانونی متعالی است که همواره پابرجاست و متخلقان به آن نیز همواره حرمت دار آن هستند، آن هم نه به جبر مأموران قانون که به شوق و معرفت خود اخلاق. لذاست که همواره در آموزه های دینی بر اخلاق و تعالی اخلاقی تأکید می شود و حتی حضرت رسول ا...(ص) نیز، فلسفه بعثت خویش را اعتلای اخلاق انسان ها اعلام می فرمایند. در مکتب ائمه بزرگوار(ع) هم، پیراستن جان آدمیان از آلایش ها جایگاه ویژه ای دارد. این کلام روشن حضرت امام هادی علیه السلام است، که آدمیان را از آتش افکندن در خرمن و باغ اعمال خویش پرهیز می دهند و می فرمایند: «حسد، موجب نابودی ارزش و ثواب حسنات می شود» پس به قاعده هر کس نگران زیبایی های باغ زندگی خویش است، باید مراقب باشد، به آتش حسد گرفتار نیاید. امام علی النقی علیه السلام، پس از پرهیز دادن از بیماری انسانیت کش «حسد» که خود آدمی را هم هیمه دوزخ می کند، به بیماری هویت سوز دیگری هم توجه و از افتادن در آن ورطه پرهیز می دهند: «تکبر و خودخواهی، دشمنی و عداوت افراد را در پی دارد» و این یعنی، آدمی باید در زندگی و به ویژه زیست اجتماعی خود مراقب باشد به شمشیر کبر، دیگران را از خویش نراند و با تحقیر دیگران، آنان را شمشیر به دست به جنگ خویش نخواند. یادمان باشد، آن چه شیطان را شیطان کرد، تکبر بود و غرور و آن چه فرعون را به دعوی خدایگانی رساند نیز همین خوی شیطانی بود، پس تضمینی وجود ندارد که ما نیز اگر به کبر دچار شویم سرنوشتمان بهتر از این باشد. شیطان و فرعون و نمرود و طاغوت و... قصه نیستند بل غصه های آفرینش هستند، آفریدگانی که می توانستند در عبودیت به عرش برسند اما بندگی نکردند، گردن کشیدند و کبر ورزیدند و نه تنها بر فرش سقوط کردند که به اسفل السافلین مخلد می شوند و این برای همه ممکن است؛ عاقبت همه کسانی که با کبر و غرور، چنان به خودبینی دچار می شوند که خدا را نمی بینند و آن که به این جا برسد، جز همسایگی شیطان جایی نخواهد یافت، «عجب» نیز بیماری دیگری است که مرز باریکی با غرور دارد و امام هادی(ع) نسبت به آن هم هشدار می دهند تا هوشیارمان کنند که، عجب و خودبینی مانع از تحصیل علم خواهد بود و در نتیجه شخص را در پستی و نادانی نگه می دارد. حال آن که انسان آمده است تا بیاموزد، بیندیشد و در ساحت عبودیت قامت بکشد و رسد به جایی که به جز خدا نبیند و باید نگریست که «حد آدمیت» این است پس باید آتش در جامه عجب و خودبینی زد، تا جان از نور سرشار شود و جهان نیز به حرمت این نور برخیزد. چنان که به احترام دانشمندان اخلاق مدار قامت راست می کند، اما جاهلان خود بزرگ بین و حتی اهل دانش دچار عجب و بی اخلاق را به هیچ می گیرد. امام علی النقی علیه السلام، در فراز بعدی از نسخه درمانگر بیماری های اخلاقی، به ما درباره «بدترین» صفت ضد اخلاقی هم هشدار می دهند و می فرمایند «بخیل بودن، بدترین اخلاق است و طمع داشتن، ناپسند خصلتی است که زشتی می آورد» پس بپرهیزیم از هر چه زشتی است و جان بشوییم در زلال هماره جاری کلام امام هادی علیه السلام که خیر دنیا و آخرت در آن است...

خراسان - مورخ دوشنبه 1391/03/01 شماره انتشار 18124 /صفحه۱۲/اندیشه
/ 0 نظر / 100 بازدید