همگرايي در سيستان و بلوچستان

وقتي افراد آگاه مي شوند، آستين هاي خود را هم تطهير مي كنند، چنان كه ديگر ناپاكان نمي توانند دست در اين آستين ها نزديك كنند، چه رسد كه از  آن بيرون بيايند و اين شده است، شرح واقعيت هاي استان سيستان و بلوچستان كه مردم آگاه اين ديار، هوشيارانه، به تخم هاي لق تفرقه و نفاق نگاه هم نمي كنند و مجال رويش هم نمي دهند. چه اين سرزمين آن قدر نجيب و پاك است كه بذرهاي ناپاك در آن به بار نمي نشيند و گواهش هم گسترش همگرايي ميان مردم اين ديار است كه قدرت اشرار را به افول كشانده است. اين خبر خوش كه رئيس شوراي عالي قضايي ويژه شرق كشور بيان كرد، همه را بر سر شوق آورد كه بخشي از گروهك وابسته عبدالمالك ريگي از هم پاشيد. يعني آناني كه در پي از هم پاشيدن وحدت مردم بودند و اقتدار نظام، خود با اقتدار فرزندان ايران چونان برگ هاي خزان زده و نفرين شده بر زمين ريختند و زير گام مردان حماسه له شدند. همان هايي كه با انفجار بولوار ثار الله زاهدان، جنايت تاسوكي و... احساس قدرت مي كردند، همان هايي كه با هدف شوم انفجار يك مدرسه علميه خواهران اهل سنت، بمب سوغات مي آوردند و... همان هايي كه «افراسياب گونه» در سرزمين «رستم دستان»، داستان مرگ و ناامني مي نوشتند؛ اما اكنون در پنجه اقتدار انقلاب گرفتار آمده اند و اين عيدانه اي است عزيز كه سربازان گمنام امام زمان(عج) و جان بر كفان نيروي انتظامي در آستانه عيد قربان به مردم منطقه و ايران دادند.
آن ها در عملياتي هماهنگ در منطقه چاه جمال «ايرانشهر»، با در هم كوبيدن تروريست ها و هلاكت ٥ تن از آنان، ١٥ نفر ديگر را هم دستگير و مقدار زيادي سلاح و مهمات و مواد منفجره كشف كردند تا ثابت كنند، ايران، جاي شرارت نيست و شايد نظام به سنت استدراج و يا به اميد اصلاح افراد، همان اول آن ها را به عقوب گرفتار نكند، اما همه بايد بدانند نظام هرگز از برچيدن اين بساط شوم ناتوان نيست. اصلا براي آناني كه در دفاع مقدس ٨ ساله با همه كفر پنجه در پنجه انداختند و پنجه اش را شكستند و غائله هاي فرزندان شيطان را در استان هاي مختلف در هم كوبيدند، انهدام گروهك هاي حقير در اين ديار هم كاري است بس آسان و مطمئن باشند اشرار كه هيچ اقدامي از چشمان تيزبين سربازان گمنام امام زمان(عج) مخفي نمي ماند. چه بيدارند اينان و هوشيارند مردم، تا  آسوده و سرفراز باشد، ايران... و چنين باد هميشه!!(ص-۶--۲۹/۹/)

/ 0 نظر / 94 بازدید