زورگیری دزدی آشکار است

 زورگیری، قله کوه یخی است که به چشم می آید، نه همه آن، پایه های آن در فقر، محرومیت، فزون خواهی، دست یافتن به مال فراوان با زحمت کم، حساسیت زدایی اعتقادی، معضلات فکری و فرهنگی و... می باشد که پرداختن به هر کدام چندین و چند کتاب می خواهد که کارشناسان بنشینند، قلم به دست بگیرند و به تحریر بپردازند چرایی پدید آمدن هر کدام از این سرفصل ها را.

این یک کار ریشه ای، عمیق و فراگیر است اما اگر توجه به این مسائل، ما را از حذف قله کوه یخی باز دارد، شاید چنان دچار حادثه شویم که فرصت پرداختن به آن را پیدا نکنیم. البته نمی گویم پرداختن به کوه یخی را باید در حذف قله آن خلاصه کرد. بلکه سخن این است که در حذف این قله نباید تردید روا داشت.

تردید در حذف یعنی حادثه، یعنی فاجعه، اما بسنده کردن به حذف قله و غفلت از کوه در حال قد کشیدن یعنی تولید هزار باره قله و باز هم یعنی حادثه، یعنی مشکل، یعنی زخم، یعنی آسیب، یعنی امنیت سوزی و تاراج احساس امنیت.

چه در شهری به بزرگی مشهد در روز شاید به تعداد انگشتان یک دست هم زورگیری روی ندهد. اما همان تک واقعه هایی که رخ می دهد، همان تک  کبریت هایی که بر خرمن امنیت کشیده می شود آتش به پا می کند که دودش تا چشم همه می رسد.

مثل تصادف رانندگی است ماجرا و به راستی ما در جاده، همان جاده ای که به جاده مرگ مشهور شده است. در سال چقدر حادثه داریم اما کسی فکر کرده است که احساس خطرساز بودن و حادثه پرداز بودن این جاده به تعداد کسانی که از این جاده عبور می کنند تکثیر شده است: زورگیری مثل یک بوی بد و آزاردهنده است که لازم نیست تو خودت از آن استفاده کرده باشی همین که در نزدیکی هایت یک نفر استعمال کرده باشد، کافی است تا شامه تو و من و ما و همه کسانی که در این حوالی هستند آزرده شود. بگذریم، دارد «مقدمه» دارد از «ذی المقدمه» بیشتر می شود.

سخن این است که نباید با توجیه ضرورت پرداختن به پیش زمینه های تولید زورگیری، از این پدیده غفلت کرد. چنان که وقتی دیابت مثلا پای فرد را مبتلا می کند نمی شود گفت دلایل بیماری باید شناخته شود و از قطع عضو آلوده چشم پوشید بلکه باید این عضو را قطع و بیمار را بیماری زدایی کرد.

مردم بارها با نگارنده تماس گرفته اند و به جد خواهان اعمال قاطع قانون و برخورد سلبی با زورگیرها شده اند حتی اعلام آمادگی کرده اند که خود نیز در خدمت پلیس و دستگاه قضا به مبارزه با فزون خواهان گردن کش بپردازند.

از بچه های جبهه هم کم نداشته ایم کسانی که می گویند حاضرند بی چشم داشت برای ارتقای امنیت اجتماعی و توسعه احساس امنیت در خدمت پلیس با شرارت پیشگان زور گیر پنجه در پنجه شوند با همان اقتداری که در برابر عراقی های متجاوز می ایستادند در برابر این دشمنان در خانه لانه کرده هم قد علم کنند.

پلیس مطمئن باشد در مبارزه با زورگیران این دزدان آشکار و دزدی آشکار همه مردم را کنار خود خواهد داشت و دعای خیرشان را پشت و پناه خویش. مطمئن باشید حتی خانواده فرد زورگیر هم در این مسئله کنار پلیس خواهند بود تا در کنار عضو به فساد کشیده شده خود. پس پلیس باید قاطع و مقتدرانه، پدیده زورگیری و همه زورگیران را در هم کوبد...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1389/07/10 شماره انتشار 17663 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 3 بازدید