پایان صدام بر ایران مبارک !

سلام بر بهار . سلام بر رهایی . سلام بر ایرانیانی که پایان دیکتاتور خونریز عراق را به لبخند نشسته اند. صدام رفت ! اورا بردند همانگونه که اورده بودند! بن لادن و ملا عمر حالا ضلع سوم مثلث شوم خود را یافته اند: صدام ! هرسه را هم امریکا اورده بود هر سه را هم امریکا برد ! به هر حال پاک شدن ننگ صدام از دامان بشریت بر همه ستم ستیزان مبارک. خانواده های شهدا ازادگان جانبازان رزمندگان و همه مردم ایران! عیدتان مبارک ! تاریخ مصرف دیکتاتور تمام شد. روزها دیگر بدون صدام اغاز می شود و به غروب می رسد...........

/ 0 نظر / 125 بازدید