تا همیشه تو را سوگواریم رسول خدا ...

 

سال ها اگر

هزار در هزار هم بگذرد

و باد

در کوچه های هزار در هزار تقویم هم

که بپیچد

داغ تو را

که چونان روز نخست

آتش به قلب سوگوار می زند

خاموش نمی کند

یا رسول ا...

و ما به جان

تا همیشه جهان

سوگواریم

اما بر ایمان به شما استوار

سوگواریم

و به اشک

«و ما محمد الا رسول

قد خلت من قبه الرسل...»

را بر صحیفه اعمال می نویسم

و به همان شکوهی که

شهادتین خواندیم

«افان مات

او قتل

انقلبتم علی اعقابکم؟...»

را به ایمان جاودانه

به راه رسول(ص)

و آل رسول

پاسخ می گوییم...

ما باز نمی گردیم

سالک راه شماییم

تا بهشت

یا رسول ا...

خراسان - مورخ دوشنبه 1392/10/09 شماره انتشار 18588 /صفحه اول سیستان و بلوچستان

/ 0 نظر / 103 بازدید