مشهد آماده میهمانی بزرگ باشد

 
مشهد، یک شهر معمولی نیست، یک پایگاه عشق است. یک زمین برگزیده که مردمان برگزیده را هم در آغوش می گیرد و به نام زائر و مجاور آنان را برمی کشد.

اصلا مشهد یک «سفره» بزرگ است برای مسافرانی که از اقصای عالم به طلب «مائده» معنوی می آیند و نگاهشان به آسمان است. مشهد یک شهر ویژه است، یک «زمین ویژه» و همه روزهایش هم «زمان ویژه» است، چه در هر زمانی جمعی، ویژه ترین روزهای خود را در فصل زیارت تجربه می کنند. پس ... پس مشهد باید همیشه حالت ویژه داشته باشد و برخی مواقع «ویژه تر» باشد، مثل ایام نوروز که مردمان بیشتر به پابوس آفتاب هشتم می آیند و «مکه حج فقرا»، «بکه»تر از همیشه و ازدحام زائران، پرشکوه تر از همیشه است و این شکوه هماره در اوج شکوهبانانی می خواهد که با همه وجود پای کار باشند و کارها چنان به سامان شود که زائر، جز «زیارت» دغدغه ای نداشته باشد، نه این که خدا نکرده امور روزمره زندگی برایش چنان به مسئله تبدیل شود که حل آن او را از درک افزون تر فیض زیارت باز دارد. یادمان باشد و مسئولان مشهد هم در یاد داشته باشند ما در نوروز یک میهمانی بزرگ داریم در آستان بزرگ بزرگوارمان، حضرت رضا(ع) و میزبانی این میهمانی می طلبد تا همه با همه ظرفیت ها پای کار بیایند تا خدمت به زائر- که خود از عبادات است- به بهترین شکل انجام شود.

سیستم مخابراتی «کم» نیاورد، ترافیک سامانمندتر از همیشه باشد، امکانات بهداشت و درمان، به تمامی بسیج شود. وضعیت انتظامی و امنیتی، چونان انرژی مثبت در رگ مردم جاری شود. حمل و نقل، چنان سامان داشته باشد که نقل محافل شود. تمیزی و زیبایی فضای شهری، پیغام نشاط را به مردم برساند و . .. همه نهادها و سازمان ها و ... پای کار بیایند تا این میهمانی بزرگ به بهترین شکل برگزار شود، آن هم در زمانی که صاحب خانه بزرگ، در عزای مادر خویش است و این زمان را ویژه تر می کند تا علاوه بر خدمات رفاهی، فضای معرفت آموزی نیز بیش از پیش فراهم باشد. پس نهادهای فرهنگی و حتی چهره های فرهنگی نیز ردای خدمت فرهنگی به قامت کنند و برخیزند...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1392/12/07 شماره انتشار 18634 /صفحه۶/جامعه

/ 0 نظر / 137 بازدید