جاده های استان را جدی بگیرید!

جناب آقای دکتر نوبخت بخوانند (۲)
 

سلام آقای دکتر نوبخت!این دومین سلام است به حضور سخنگوی دولت تدبیر و امید، که امیدوارم «علیک» آن را با برنامه ریزی بهتر برای خراسان جنوبی به عمل بشنویم؛ اما آقای دکتر! پس از خشکسالی، روزگار جاده نیز در استان ناخوش است. سهم استان از دوبانده سازی به ۱۵۰کیلومتر هم نمی رسد و از جاده ای که به دلیل سونامی تصادف و فراوانی کشته ها، به «جاده مرگ» مشهور شده، فقط ۵۵ کیلومتر در استان ما دوبانده شده است اما در استان همسایه، خراسان رضوی، به لطف تلاش کارگزاران و صد البته بسترسازی رسانه ای، این جاده، به جاده حیات تبدیل شده و فقط مقداری بین گناباد و مهنه دو طرفه است، اما از بیدخت که به سمت قاین می آیید، باز جاده دوطرفه است تا خضری. از این شهر تا قاین دوبانده است و باز از قاین تا زاهدان جاده می شود همان جاده مرگ که بود! می شود بستری برای تصادف، می شود کانون وحشت؛ می شود... خوب است بدانید که طی سال ۹۳ که فقط ۵ماه از آن گذشته است گذشته از این که ۷۲۷ نفر در ۴۳۸فقره تصادف جرحی، مصدوم شدند، در ۶۸ فقره تصادف منجر به فوت ۱۰۶ نفر جان خود را در جاده های استان از دست داده اند! یعنی بهار که زمین و زمان زنده می شود و تابستان که محصول زمین رسیده می شود، آدم ها در این جاده ها کشته شده اند! آن هم ۱۰۶ نفر. شما که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هستید، خوب می دانید، ... کشته و فقط همین تعداد نفر نیست بلکه این تعداد خانواده است که دشواری های از دست دادن «سایه» سر را باید در زیر تیغ آتشبار یتیمی و بی سرپرستی، تحمل کند، آن که کشته شد فقط یک بار مرد، اما بازماندگانش، اما بچه هایش بارها می میرند و زنده می شوند. شما از آسیب های تلخ اجتماعی زندگانی هایی چنین باخبرید، پس کاری کنید تا ساخت باند دوم این مسیر شتاب گیرد و از شتاب مرگ و میرهای تصادف در این محور و دیگر جاده های استان کاسته شود. مردم به عزمی چنین «امید» بسته اند، شما «تدبیر» کنید.

جناب دکتر عزیز! روزگار جاده ها خوب نیست، سفرها ناگزیر و روزافزون است و تعداد خودروها هم در افزایش، پس باید کاری کرد.

این درست که «مافات» را نمی شود «جبران» کرد اما می شود با دوبانده سازی جاده ها، جلوی فوت بیشتر انسان ها و «مافات» افزون تر فرصت ها را گرفت.

جناب معاون رئیس جمهور! ۱۰سال است که صحبت از راه آهن است و این صحبت ها بسیار بر کاغذ نشسته است هم به برنامه، هم به وعده اما هنوز کلنگی بر زمین نخورده است، چه رسد به این که ریلی روی الوارها سوار شود آیا یک دهه برای سخن گفتن، برای نوشتن و حتی برای برنامه ریزی کفایت نمی کند؟ آیا وقت آن نرسیده است که مردان برنامه، به عمل برخیزند؟ آیا...

آقای دکتر نوبخت! خراسان جنوبی با وجود فرزندان فاضل و دانشمند، با حضور نیروی انسانی آگاه و کاری، می تواند مسیر توسعه را پرشتاب تر از دیگر استان ها بپیماید، می تواند فاصله ها را - حتی- جبران کند، اما این می طلبد که دولتمردان هم به جای سال ها کم دیدن این منطقه، در بازه زمانی کوتاهی، این استان جوان را ویژه ببینند، آن وقت خراسان جنوبی، هم برخواهد خاست به توسعه یافتگی و هم دست دیگر استان ها را خواهد گرفت و ... باز هم با شما حرف دارم جناب سخنگوی دولت تدبیر و امید.

خراسان جنوبی - مورخ سه‌شنبه 1393/06/04 شماره انتشار 18768 /صفحه اول و 2/اخبار

/ 0 نظر / 93 بازدید