احترام به قانون

"احترام به مجری قانون، حرمت نهادن به قانون است و احترام به قانون حرمت نهادن به خود شخص است.اصلا از انسان های محترم جز رفتار محترمانه انتظار نیست؛ پس آن که حرمت می شکند از مجریان قانون اولا به قانون بی حرمتی می کند و در مرحله دوم حرمت خویش را می شکند.

"اگر می خواهیم هم برای جامعه و هم خانواده و هم در برابر وجدان خودصاحب حرمت باشیم، باید به قانون با عمل به آن احترام بگذاریم و با رعایت قانون حرمت گزار مجریانش باشیم. این برای جامعه و خود ما بهتر است و نتایج بهتری هم دارد. والا زندگی در جامعه ای که مردمانش با شکستن حرمت مردان قانون به قانون بی حرمتی می کنند و حرمت خویش را می شکنند نه زیبا خواهد بود و نه محترم؛ بلکه چنین جامعه ای همان ورطه ای است، که نیازموده بخت، باید برون کشید از این ورطه رخت خویش.

"امن ترین و دلپذیرترین جامعه برای زندگی جایی است که همه اخلاق قانونی و رفتار قانونی داشته باشند و قانون هم به اخلاق رفتاری آنان تبدیل شود؛ آن وقت زشتی ها مجال بروز در این رفتار را نخواهند یافت و ناهنجاری ها هم نمی تواند فربه و به جرم تبدیل شود و جنایت بیافریند؛ بلکه «ناهنجاری »ها هم در تعامل با اخلاق گرایان قانونمند به «هنجار» تبدیل خواهد شد و زندگی در چنین جامعه ای در نهایت زیبایی خواهد بود.

"کم ندیده ام زمانی را که شهروندی متخلف پس از اخطار گرفتن از پلیس عوض آن که آن را امر به معروف و نهی از منکر بداند، ستیزگرانه با او درگیر می شود و اگر نتواند با مشت و لگد لااقل با گفتار زشت و ناپالوده او را هدف قرار می دهد حال آن که «آینه چون نقش تو بنمود راست /خودشکن آینه شکستن خطاست» اما خطاکردن و آینه شکستن انگار دارد به رفتارمعمول بعضی ها تبدیل می شود؛ تازه خود را در موضع حق هم می پندارند حال آن که «آینه چون نقش تو بنمود راست/ قدر بدان فرصت را، این رواست» اما بعضی از ما مردم فقط خود را می بینیم حال آن که قانون برای حفظ حرمت و حقوق همه وضع شده است.

"تعداد ماموران قانون که برای اجرای این حق اجتماعی، جام شهادت نوشیده اند کم نیست، چه در مرزها و حتی در شهرها حال آن که اگر احترام به قانون همه گیر بود، مردان قانون قدر می دیدند و بر صدر می نشستند و با حضور خود جامعه را از شهود سرشار می کردند نه این که خون سرخشان بر زمین بریزد و نه این که جامعه از فیض وجود و خدماتشان محروم بماند.

"احترام به قانون ایجاب می کند در مبارزه با تخلف با مردان قانون همراه شویم حتی اگر متخلف برادر ما باشد و از همراهی و کمک به مجرم دست شوییم، حتی اگر او پدرمان باشد و این رفتار عین عدل است و ظلم زمانی شکل می گیرد که ما در دفاع از برادر و پدر مجرم خود پنجه در چهره قانون کشیم و سنگ بر جام حرمت مجریان قانون زنیم.

"یادمان باشد زندگی در جامعه قانونمند حق ماست، این حق را فقط با رعایت قانون می توان به دست آورد از قوانین راهنمایی و رانندگی گرفته تا دیگر قوانین ؛ پس به قانون و مجریانش و خودمان احترام بگذاریم. صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17069 ، تاریخ انتشار 870610

/ 0 نظر / 262 بازدید