گلریزان خون، گلریزان جوانمردان

 

آن سوی میله ها، در زمستان گرفتاری مانده اند. خسته و حسرت زده به روزی فکر می کنند که زمستان را آخرین برگ تقویم باشد و آنان را در نوروزی شورانگیز به بهار زندگانی باز گرداند. زندانیان جرایم غیرعمد و گرفتاران مالی را می گویم که به اشتباه یا خطا، زمستان نشین زندان شده اند اما همت مردانه و عزمی جوانمردانه می تواند آنان را به آغوش گرم خانواده بازگرداند، آن جایی که زنی، دخترکی، پسرکی لحظه ها را به انتظارشان می شمارند یا مادری و پدری پیر، در حسرت «عصای پیری» خود دست به دیوار راه می روند.

آری! زندانیان جرایم مالی، هم نیازمند کمک هستند و هم لایق مهربانی مردم. این درست که گرفتار حکم حق قانون شده اند، اما نگاه و قصد مجرمانه نداشته اند. تیغ به روی کسی نکشیده اند به زورگیری، راه بر کسی نبسته اند و از دیوار خانه کسی هم بالا نرفته اند و هرگز در طمع مال بادآورده، در قاچاق موادمخدر همراه و همکار شیطان نشده اند، فقط اشتباه محاسباتی یا بی ثباتی بازار آنان را خاکسترنشین کرده است، اما اگر دستی به یاری شان برخیزد آن قدر غیرت در بازو و زانوی خود دارند که یاعلی بگویند و برخیزند و کار کنند و فردا خود نیز یاریگر دیگران شوند و ...

شما هم با این قلم هم عقیده اید که اینان را باید یاری کرد و مراسم دیرسال و رادمردانه گلریزان جایی است برای این یاری و گلریزان سنتی است که از جوانمردان این دیار به یادگار مانده است. پس ما نیز در راه و رسم جاودانه گلریزان، به قدر یک گل در شکل گیری بهار آزادی، نقش داشته باشیم و ...

راستی، یک خواهش دیگر، علاوه بر زندانیان مالی که وضع زندگی شان خوب نیست و نیازمند یاری هستند، روزگار ذخایر خونی استان هم خوب نیست و خوب است گلریزان خون هم داشته باشیم و با اهدای خون خود، لحظات زندگی را برای بیماران فراهم کنیم. گلریزان خون، باز کردن دروازه باغ زندگی است که از آن نسیم بهار می وزد، پس فرصت دوباره سلامت را به مردم نیازمند هدیه کنیم...

خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1392/05/10 شماره انتشار 18467 /صفحه اول و۶/جامعه

/ 0 نظر / 86 بازدید