جهان در انتظار را دریاب آقاجان

بامداد شد

با طلوعتان

و خورشید و ماه

دست در دست هم

به سلام آمدند

تا شهادت دهد

امامت شما را

بر زمان و زمین

و بر همه کائنات

و کهکشان ها

و ما چشم شدیم

- روشن و شاد-

در این فصل سبز تماشا

که شما مردمان آن روز و هر روز را

به قبله می خواندید

برای نماز

آقای من

از آن روز تا امروز

قرن ها

نسیم شدند

و هرکدام در حد تقویم وزیدند

و برگ به برگ تقویم ها

پر شد از الغوث الغوث

و صدای ادرکنی

- با هزار درد-

از جان ها بر جهان افتاد

و قاب برای الساعه نماند

و همه حرف یک کلمه شد

آقا جان!

العجل العجل العجل

و حالا

این صدا همه جهان را فرا گرفته است

و مردمان

حتی آنانی که دعای فرج نمی دانند

پی درمان دردهاشان

برای نجات از بیداد

به هر زبان

العجل می خوانند

تا بیایی

و گره از کارشان بگشایی

هر چند امروز

نمی شناسندتان

اما فردا...

وقتی

جبرئیل جان

لب به قرآن خوانی بگشاید

و پرده فرو افتد

و آیات به شکوفه بنشینند

« و نرید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض

و نجعلهم ائمه

و نجعلهم الوارثین» را

به چشم ببینند

در خواهند یافت

و در خواهیم یافت

معنای امامت را

و بسیاری از آنانی که امروز

نشانی ازشما نمی شناسند

زودتر از خیلی ها،

سجاده خویش را

به امامت شما خواهند گسترد

و پی قد قامت شما

بر خواهند خاست

یا قائم آل محمد

 

خراسان - مورخ یکشنبه 1392/04/02 شماره انتشار 18435 /صفحه اول و ۲/عکس نوشت

/ 0 نظر / 95 بازدید