هفته وحدت عید برادری ماست

 تاریکی

می گریزد شتابان

چنان که شیطان

- آن جن رجیم-

از بسم ا...

و زمین روشن می شود

و چشم ها روشن می شود

و دل ها روشن می شود

در طلوع آفتابی به نام محمد(ص)

و بهار می شود زمین

- در دومین دهه ربیع-

در افق گردانی چشمان محمد (ص)

و مردمان

که در مدار نگاه اویند

به چشم روشن می بینند

و دل هاشان

پر شکوفه می شود

شکوفه ها گل می شود

و گل ها میوه

و شیرین می شود

کام مردمان

که به ایمان می رسند

و رستگاری را

در لااله الا ا... جشن می گیرند

و با محمد رسول ا...

امت می شوند

امت واحده

با هزار در هزار مردمان

که برادرند

و خواهرند

که رسم مسلمانی

از رحم خونی اثرگذارتر است

رسم مسلمانی

آدمی را سلمان می کند

مسلمان می کند

و منا اهل البیت می شود

اما رحم خونی

به مرحله خویشاوندی نزدیک هم که رسیده باشد

به تبت یدا ابی لهب می رسد

اگر مسلمان نشده باشد...

لااله الا ا...

راه رستگاری است

و محمد رسول ا...

رسم ماندگاری

و ما همه

در آن راه

و بر آن رسم

مسلمانیم

برادریم

خواهریم

و هفته وحدت

عید ماست

عید برادری ما

که در صراط مستقیم گام برمی داریم...

خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1392/10/24 شماره انتشار 18599 /صفحه۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید