ضرورت آسان سازی و تشویق تجمیع


حتی اگر مدیریت واحد شهری به هر دلیل و شبکه مسائلی، محقق نشود باز لازم است تا در حوزه های مختلف، در صنعت های گوناگون، به یک همگرایی و همراهی و همپوشانی برسیم توجه فرمایید که اگر مواد اولیه محصولی در گوشه ای از شهر باشد و مواد تکمیلی در گوشه دیگر و کارخانه در گوشه سوم و بسته بندی در جای چهارم و عرضه در مکان دیگر باشد چه بلبشویی اتفاق می افتد و چه انرژیی هدر می رود و مهم تر از همه چیز چه فرصتی از دست می شود که ارزشمند تر از طلا و تجدید ناپذیر تر از آب در فصل خشک است. در فضایی چنین عقل و شرع و عرف و محاسبه و.... همه حکم شان واحد است؛ باید همه خدمات در یک منطقه، تجمیع شود تا هم در ارائه خدمت، تسریع و ارزان سازی شود و هم در گرفتن خدمت، کارها آسان تر انجام گیرد. در تجمیع است که علاوه بر نگاه اقتصادی باز به مولفه هایی چون کاهش فرسایش روح و روان و بهره مندی منطقی تر و موثر تر از گوهر زمان می رسیم. حتی اگر هر واحد صنعتی به تنهایی هم بتواند کار خود را تمشیت کند باز تجمیع آحاد آن صنعت به دلایل گوناگون مفید فایده است و همان عقل و عرف و منطق ریاضی محاسبه می گوید تجمیع آن ها در یک مکان مشخص به نفع همه است، هم صاحبان صنایع، هم مردم بهرمند از خدمات صنعت و هم محیط زیست و دیگران. وقتی یک صنعت مثلا پساب هایی دارد که رها شدن آن در زمین مثل سیل اسید و آلودگی و .... عمل می کند، در تجمیع واحد های صنفی صنعتی می توان برای این موضوع آاره ای اندیشید. می توان پساب ها را یا بازیابی کرد و یا کاری کرد که با کمترین آسیب برای مخیط زیست به یک مکان خاص هدایت شود. برای این تجمیع نیز هم همراهی فعالان آن صنعت نیاز است و هم همه قسمت های دولتی و مدیریتی مرتبط باموضوع باید به نگاه واحد برسند و فرایندی تعریف کنند که با تجمیع واحد های صنعتی، راه بهره مندی از مواهب یک پارچگی همراه شود و صاحبان واحدهایی که به تجمیع تمکین و در مکان مورد نظر و از پیش آماده شده می روند از یک سری معافیت های موثر برخوردار شوند تا این مشوق در کنار سازوکارهای قانونی دیگر بتواند فرایند تجمیع را تسریع کند چه برای یک اقدام تازه باید از همه ظرفیت های فرهنگ سازی، تشویق، آسان سازی و ارزان سازی استفاده کنیم تا به هدف برسیم. اکنون که این نگاه همگرا در میان مسئولان و متولیان شکل گرفته است، وقت آن است که تسهیل کنندگی نیز مد نظر باشد تا طبق برنامه به نقطه ای که باید برسیم.....

 خراسان / شماره : 19687 /  دوشنبه ۲۹ آبان-۱۳۹۶/ صفحه 7 / نگاه نو

http://khorasannews.com/?nid=19687&pid=7&type=0

/ 0 نظر / 94 بازدید